DeMooiGestelKrant

6 april 2016

DeMooiGestelKrant 6 april 2016


Levensboom geplant door pastor van Beurden

Foto: Fotografie BOXimages / Frank van Boxtel

Den Dungen - Als voorproefje op het feest ter ere van het 50-jarig priesterjubileum van pastor Chris van Beurden op 28 mei, is vorige week een levensboom geplant. De pastor kreeg de boom, die hij zelf plantte, namens de Dungense gemeenschap aangeboden.

Omdat Van Beurden zich nauw betrokken voelt met de bewoners van Litserborg, is ervoor gekozen deze boom (een Ginkgo, oftewel een Japanse notenboom/tempelboom) in de belevingstuin van dit zorgcentrum te planten. De boom staat op een plek waar de bewoners van de Litserborg en de hele Dungense gemeenschap samen kunnen komen. "Het is een mooie gedachte dat mensen over tientallen jaren onder deze 'Van Beurdenboom' elkaar verhalen vertellen. Iets wat de pastor zelf ook altijd graag doet", aldus Corrine Goodijk, voorzitter van de jubileumcommissie.

Foto: Mark van der Pol

In het kader van zijn jubileum wil het comité de pastor, namens de Dungense gemeenschap en mensen daarbuiten, ook een persoonlijk geschenk aanbieden. De pastor wil graag zijn ervaringen in, wat hij noemt, 'zijn gouden tijd' in Den Dungen delen. De bedoeling is dat er op zijn gouden feest een mooie brochure uitkomt, die de pastor graag aan ieder gezin in de parochie cadeau wil doen. Daarvoor is een rekeningnummer geopend: NL51 RABO 0141 9345 81, ten name van parochie H. Michael. Graag vermelden bij storting: bijdrage 50-jarig jubileum Chr. van Beurden.

Provincie wil dat Sint-Michielsgestel 112 asielzoekers opvangt

Sint-Michielsgestel - Als het aan de Brabantse commissaris van de koning Wim van de Donk ligt, moet de gemeente Sint-Michielsgestel dit jaar mogelijk 112 asielzoekers gaan huisvesten. Voor de coördinatie van deze, door de provincie opgelegde opvang is voor de zes Meierij-gemeenten de Gestelse burgemeester Jan Pommer aangewezen.

In de afgelopen maanden zijn er in Brabant 10.000 opvangplaatsen voor vluchtelingen in noodopvang en asielzoekerscentra gerealiseerd. Door de gestegen instroom en het beëindigen van de tijdelijke opvang op een aantal locaties ontstaat er in de komende maanden een tekort aan opvangcapaciteit van 7200 plaatsen. In het totaal zijn er dit jaar in Noord-Brabant 14.000 plaatsen nodig. De provincie constateert tegelijkertijd dat de taakstelling van het Rijk met de huidige werkwijze niet wordt gehaald.

Om de extra huisvesting van asielzoekers te realiseren, hanteert de provincie een verdeelsleutel per gemeente aan de hand van het aantal inwoners van een plaats. Van grotere gemeenten wordt verwacht dat zij een grotere draagkracht hebben. Volgens een voorlichter van de provincie is Brabant hiervoor opgedeeld in diverse regio's. Sint-Michielsgestel behoort daarbij tot De Meierij, een regio die als taakstelling de opvang van 778 asielzoekers krijgt en de huisvesting van 685 statushouders. Als het voor Gestel inderdaad om 112 asielzoekers gaat, komen deze bovenop de al aanwezige en nog te verwachten statushouders in de gemeente.

Het Gestelse college van burgemeester en wethouders beraadt zich momenteel op de gevolgen hiervan voor het eigen opvangbeleid. Het overlegt ook nog met de andere Meierij-gemeenten.

Dungense frietkot uit 'New Kids' wacht de slopershamer

Den Dungen - Het trekt nog dagelijks 'pelgrims' naar Den Dungen. Zelfs vanuit Duitsland komen ze naar cafetaria 't Pleintje aan de Pilotenstraat, maar over een tijdje zou dat zomaar afgelopen kunnen zijn: het frietkot, beroemd geworden in de tv-serie en films over de New Kids uit Maaskantje, wordt gesloopt.

Eigenaar Dré van Schijndel vindt de cafetaria niet meer van deze tijd en heeft plannen om er een modernere variant neer te zetten. Volgens een woordvoerster van de gemeente Sint-Michielsgestel kan hij de betreffende grond nu kopen, maar moet er door de gemeente eerst een bestemmingsplan worden gemaakt. "Als de nieuwbouw daarin positief bestemd wordt, moet er binnen een half jaar een bouwvergunning worden aangevraagd. Dan moet er binnen een jaar worden gebouwd." Ze geeft verder aan dat de eigenaar de nieuwbouw qua uitstraling wil laten aansluiten op de naastgelegen school Fonkel.

De snackbar speelde een prominente rol in de tv-serie en de films over de New Kids. De grofgebekte hangjongeren uit Maaskantje mochten er graag een broodje 'bakpao' of een knoepert met turbosaus bestellen. De knoepert was dan weer een product van de Boxtelse snackfabrikant Van Oers. In de film New Kids Turbo is 't Pleintje het decor van een veldslag tussen de New Kids en de ME.

Legendarisch zijn ook de woorden geworden van Henk van Boven (gespeeld door Ruud Matthijssen), de uitbater van de snackbar in de sketches en films: "Wie is hier nou de snackbar, gij of ik?". De serie werd ook in het buitenland uitgezonden, bijvoorbeeld in Duitsland. Dat leidde ertoe dat veel Duitsers de snackbar bezochten, al kwamen ook zij er toen achter dat die in Den Dungen stond en niet in Maaskantje. De 'echte' uitbater, Eric van Zandbeek, zei gistermiddag in een radio-interview dat 't Pleintje zou moeten blijven.

In 2012 zijn de New Kids gestopt, maar cafetaria 't Pleintje profiteert nog altijd van de verworven bekendheid.

Toneelgroep Kriebels speelt de relatiekomedie Bedgeheimen

Berlicum - Na de wat meer serieuze stukken van afgelopen jaren heeft Kriebels er dit jaar voor gekozen om weer eens een komedie op de planken te zetten. De groep is uitgebreid met een aantal nieuwe (en soms ook jonge) talenten.

In Bedgeheimen gaat het om twee echtparen waarvan het eerder vurige huwelijk is verworden tot een relatie gekenmerkt door futloosheid en sleur. De wil om er nog iets van te maken is wel aanwezig maar of de scherven nog te lijmen zijn en de pogingen tot verzoening zinvol zijn, valt te betwijfelen. Twijfel, midlifecrises en aanvaarding van een onontkoombaar lot staan lijnrecht tegenover passie, ontdekking, lust en liefde. Twee stellen die vechten tegen zichzelf en de zichtbare en onzichtbare elementen van het ouder worden.

Francien is uitgekeken op haar man Jaap en gaat via Internet op zoek naar een 'blind date'. Zo komt ze in contact met Otto, die dringend eens iets anders wil dan zijn saaie vrouwtje Plien. Bovendien leren hun kinderen Tim en Sophie elkaar kennen; twee jonge mensen in de kracht van het leven ontdekken de prille liefde.

Geen onderbroekenlol maar een relatiekomedie met de bekende rake en scherpe dialogen van Haye van der Heyden. Omdat de scènes zich in razend tempo afwisselen zal deze komedie geen moment vervelen. Een avondje Kriebels met Bedgeheimen vol humor en wellicht herkenbare situaties staat garant voor een leuke avond.

De voorstellingen zijn te zien op zaterdag 9 april om 20.15 uur en op zondag 10 april om 14.30 uur in Den Durpsherd in Berlicum. Kaarten zijn te reserveren via: www.tgkriebels.nl of telefonisch via: 073-5032117. Ook zijn de kaarten verkrijgbaar bij Den Durpsherd voor aanvang van de voorstelling. Op zaterdag 16 april is er om 20.15 uur een voorstelling in de Verkadefabriek in Den Bosch. De kaarten voor deze voorstelling zijn te bestellen via www.verkadefabriek.nl of telefonisch: 073-6818160.

Tamboergroep Sint Joris Gilde is klaar voor de start

Gemonde - Het Sint Joris Gilde uit Gemonde heeft de afgelopen twee jaar hard gewerkt om tijdens de gildefeesten een representatieve tamboergroep te kunnen presenteren. Muzikanten werden opgeleid, nieuwe instrumenten werden met behulp van diverse donateurs aangeschaft en oude instrumenten werden opgeknapt.

Enkele leden zochten de afgelopen tijd naar een mogelijkheid om te komen tot een kwalitatief en kwantitatief goede tamboergroep. Naast een gedegen opleiding is ook ingezet op het gebruik van goede instrumenten. Aangezien de tamboergroep inmiddels bestaat uit 16 leden, was er een tekort aan bruikbare trommen in het gilde. Mede door steun van donateurs zijn er twee nieuwe (koperen) gildetrommen aangeschaft en werden drie pauketrommen opgekalefaterd en hebben alle resterende trommen een goede opknapbeurt gehad. Tonn van de Veerdonk van Rhythm Impact heeft de nodige tromriemen geschonken. Dankzij dit werk is de tamboergroep klaar voor het komende Gildeseizoen. De leeftijdsopbouw van de tamboers is divers en varieert van 10 tot 70 jaar.

Onder leiding van instructeur Mary Klerkx vindt iedere donderdagavond een oefen-/instructieavond plaats. In de nieuwe groep is nog plaats voor nieuwe tamboers. Het gilde zou graag wat meer vrouwelijke inbreng zien. Ook in de opleidingsgroep voor jeugd vanaf 9 jaar is nog plaats. De instructieavonden starten donderdags om 18.30 uur met tromopleiding voor de jeugdigen, gevolgd door de senioren. De repetitieavond eindigt altijd met een gezamenlijke oefening.

De repetities vinden plaats in de Sint Jorishof op sportpark De Brand. Daarbij is ook mogelijkheid om om zelf te trommelen en/of je op te geven voor de opleiding. Dit kan ook door een e-mail te versturen naar paulvanlith1@gmail.nl.

Het voorlopige programma van het Sint Joris Gilde is als volgt:
24 april wordt Sint Jorisdag gevierd en gaat het Gilde naar de Eucharistieviering in de Sacramentskerk te Middelrode.
27 april Koningsdag in Berlicum
4 mei Dodenherdenking.
14 mei Gildencrans Gestel in Berlicum.
22 mei Deelname aan de Eucharistieviering in de St. Jan te 's-Hertogenbosch (8.30 uur).
5 juni Deelname aan het Vrije Gildefeest in Ravenstein.
10 juli Deelname aan het Gildefeest van Gilde Kring Hooge Schuts in Nistelrode.
18 september Eucharistieviering t.g.v. Berlicumkermis (9.30 uur).
23 oktober Deelname aan de Oktoberfeesten van Schutterijen en Gildentreffen te Sittard.

Braderie Maaskantje belooft groot feest te worden

Den Dungen - Stichting 't Oude Ambacht organiseert op zondag 12 juni voor de tweeënveertigste keer de braderie in het Maaskantje. Het grootste evenement van het dorp belooft met 180 kramen weer een groot feest te worden met gezellige terrassen, muziek en dans.

Het hele Maaskantje en de St. Jacobusstraat staan vol met kramen met een grote diversiteit aan artikelen. Naast de vele nieuwe spullen is er een vrijmarktgedeelte, zijn er creatieve kramen en extra veel oude ambachten, zoals een edelsmid en een houtskooltekenaar. Ook is er een speciale boekenhoek te vinden. Op de kindermarkt voor en door kinderen kunnen spullen gekocht en verkocht worden. Ook zijn er springkussens en de kinderen kunnen worden geschminkt. De verenigingen uit Den Dungen zijn goed vertegenwoordigd op de braderie. Bij Scouting Bernadette kun je klimmen op een klimwand en Volleybalclub HLB laat zien hoe volleybal in de topklasse gespeeld moet worden. Korfbalclub Flash geeft bezoekers de gelegenheid om zelf eens een bal door de korf te gooien.

Voor de jaarlijkse prijsvraag heeft heemkundevereniging Op die Dunghen ook dit jaar een heel bijzonder voorwerp gevonden. Dit ligt of hangt in hun kraam, bij het bakhûske. Daar kunnen bezoekers raden wat het is. Onder de goede inzenders wordt een etentje voor twee personen bij Hotel Restaurant Boer Goossens in Den Dungen verloot.

Op dit moment zijn nog kramen te huur en belangstellenden kunnen zich telefonisch melden bij Rien de Keijzer via 073-5942327 of via de website braderiemaaskantje.nl. De huur bedraagt 45 euro per kraam, waarbij die prijs bij de huur van meerdere kramen omlaag gaat. Een stroomaansluiting kost 7,50 euro. Voor alle soorten kramen geldt dat vol vol is. Wie dus verzekerd wil zijn van een kraam moet niet te lang wachten met aanmelden. De braderie is ook een goede gelegenheid voor sportclubs en verenigingen om onder de aandacht te komen. Voor hen zijn de tarieven extra voordelig.

De braderie is toegankelijk van 10.00 tot 18.00 uur en wordt om 11.00 uur geopend door burgemeester Jan Pommer bij het bakhûske. Na opening beginnen de muzikale activiteiten op de diverse podia. Entree voor volwassenen bedraagt 2 euro. Voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis.

Voor meer informatie kijk op de website braderiemaaskantje.nl.

Wandelen voor senioren

Sint-Michielsgestel - Natuurgroep Gestel organiseert wandelingen voor senioren op iedere tweede woensdag van de maand. Ook in de maand april is er weer zo'n wandeling op 13 april.

Deze wandelingen zijn in de directe omgeving van Sint-Michielsgestel en duren ongeveer 1,5 uur. De start is om 10.00 uur. De wandelaars komen rond 11.30 uur terug om vervolgens nog vrijblijvend na te praten onder het genot van een kop koffie. De bedoeling is dat deelnemers rond 12.00 uur weer huiswaarts keren. Er wordt enkel een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de koffie. Omdat er geen vaste uitvalsbasis is, mede met het oog op het aanhouden van variatie, wordt gerouleerd van startpunt. Op woensdag 13 april vertrekt de groep vanaf het gebouw van het Brabants Landschap, Haanwijk 4a.

Neem voor meer informatie telefonisch of via e-mail contact op met Michel van de Langenberg: 06-22432941 of michel.langenberg@home.nl.

Voorjaarsbrunch bij de Moerkoal

Middelrode - Dorpshuis De Moerkoal in Middelrode is op vrijdag 15 april het decor van de jaarlijkse voorjaarsbrunch. Zoals ieder jaar staan de tafels vanaf 12.00 uur gedekt met allerlei voorjaarsgerechten.

De voorjaarsbrunch kost 10 euro per persoon. Als je mee wil eten kan je je tot 13 april opgeven bij de beheerders in de Moerkoal. Dat kan telefonisch op 073-5033050 of per e-mail via info@moerkoal.nl.

Appels met Peren in Den Durpsherd

Berlicum - Bij het cabaretprogramma Appels met Peren op 16 april is Den Durpsherd in Berlicum het decor van een programma met muziek, cabaret, variété en toneel.

Het programma bestaat uit een combinatie van nieuwe acts en gevestigde namen die op charmante wijze voorgesteld en gepresenteerd worden door Monique Brouwer. Zij geeft ook uitleg over de theateretiquette voor de nieuwelingen in het publiek. De voorstelling begint om 16 april vanaf 20.15 uur. Den Durpsherd in Berlicum is te vinden aan Kerkwijk 61 in Berlicum. Kaarten zijn te koop via www.durpsherd.nl.

Eerste Repair Café Gemonde is voorzichtig succes

Gemonde - Dorpstafel Gemonde organiseerde samen met Repair Café Sint-Michielsgestel 30 maart het eerste Repair Café in ons Gemonde. Van 10.00 tot 12.00 uur stonden vier reparatiedeskundigen uit Sint-Michielsgestel en een uit Gemonde klaar in Dorpshuis De Kei om allerhande reparaties uit te voeren.

Marieke en Hennie van Repair Café Gestel namen hun naaimachine mee en repareerden onder andere een tas waarvan de rits los zat en een broek met een losgeraakte broekzak. Marieke vertelt dat ze het repareren van spullen dankbaar werk vindt.

Roos kwam langs om een aantal kledingstukken te laten inkorten. Door haar gevorderde leeftijd kan zij de naaimachine zelf niet meer bedienen. Na afloop verklaart zij erg tevreden te zijn met het resultaat. De allerjongste bezoeker van het Repair Café is Teun van 2 jaar. Hij kwam zijn speelgoedtrein laten repareren.

David van Repair Café Gemonde repareert naar eigen zeggen alles zolang het mankement maar niets met elektriciteit te maken heeft. Hij repareerde een kapotte ketting en gaf de eigenaar tevens advies over hoe hij die zelf kan maken als deze nog eens zou breken.

De huisregels van het Repair Café zijn ter plekke beschikbaar. Er staat onder andere in vermeld dat er geen garantie op de reparaties wordt gegeven en dat een vrijwillige bijdrage op prijs wordt gesteld. Eén bezoeker van het Repar Café was blijkbaar zó enthousiast dat hij geld betaalde voor iets dat niet meer gerepareerd kon worden.

In totaal werden negen goederen ter reparatie aangeboden en kwamen veertien bezoekers naar De Kei toe. Sommigen bezochten ook de Dorpstafel die tegelijkertijd plaatsvond. De bezoekers zijn blij met het initiatief en de vrijwilligers die het geheel organiseerden zijn tevreden over de opkomst en de resultaten van het eerste Repair Café in Gemonde.

Data
De volgende data van het Repair Café Gemonde zijn: woensdag 18 mei en 29 juni. Het Repair Café begint om 10.00 uur en duurt tot 12.00 uur en is bij de Dorpstafel in Gemonde in De Kei aan de Sint Lambertusweg 101 in Gemonde.

Vrijwilligers
De organisatie is nog op zoek naar mensen die eens in de zes weken twee uur beschikbaar zijn om te helpen in Repair Café Gemonde. Zij kunnen zich aanmelden bij de Dorpstafel (iedere woensdag van 10.00 tot 12.00 uur in De Kei), of via info@dorpstafelgemonde.nl. Meer informatie over het Repair Café is te vinden op de website: dorpstafelgemonde.nl.

Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Vivent

Foto: Tanja van Oosten, Vivent

Sint-Michielsgestel - Tijdens de de jaarlijkse stakeholdersmeeting heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht van Vivent, Ton Lensen, afscheid genomen. Hij wordt vanaf 1 april opgevolgd door Marga Bekker.

Lensen heeft samen met de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Vivent tot de organisatie die het vandaag de dag is. Vivent laat door middel van een persbericht weten dat de instelling hem zeer dankbaar is voor zijn grote betrokkenheid en inzet voor de organisatie.

De opvolger van Lensen, Marga Bekker, heeft als toezichthouder ruime ervaring. Zij is betrokken bij de huidige ontwikkelingen op het gebied van zorg, welzijn en wonen.

Over Vivent - Nu is van u
Vivent staat in de regio Den Bosch bekend als een van de grootste zorgexperts. Bij de instelling werken bijna 1500 mensen en ruim 700 vrijwilligers. Vivent is werkzaam in de gemeenten Boxtel, Haaren, 's-Hertogenbosch, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Vught en Vlijmen.

Drukte bij rommel- en antiekmarkt voor Stichting Vriendenfonds uit Berlicum

Foto: Raymond Schoofs

Berlicum - Afgelopen zondag hield Stichting Vriendenfonds uit Berlicum haar jaarlijkse rommelmarkt in Manege de Schutskooi. De markt vindt jaarlijks op de eerste zondag in april plaats en de opbrengst van ruim 5000 euro wordt gebruikt om mensen met een beperking uit Berlicum en Middelrode te ondersteunen en activiteiten aan te kunnen bieden.

Gelokt door het mooie weer was er al vroeg grote belangstelling voor de markt. De stichting geeft aan dat de markt ieder jaar beter wordt bezocht. Het aanbod bij de verschillende kramen was gevarieerd. Dit was te merken want om 8.30 uur stond al een flinke rij wachtenden voor de ingang van de manege.

Foto: Raymond Schoofs
Foto: Raymond Schoofs
Foto: Raymond Schoofs
Foto: Raymond Schoofs
Foto: Raymond Schoofs
Foto: Raymond Schoofs
Foto: Raymond Schoofs
Foto: Raymond Schoofs

Op de rommelmarkt werden ook schilderijen aangeboden die belangeloos geschonken waren door diverse plaatselijke kunstenaars. Maar ook een kunstenaar uit Oirschot bood een schilderij aan.

De loterij met een van de schilderijen als prijs kon op veel belangstelling rekenen. Ook enkele dames van De Zonnebloem waren aanwezig en hebben enorm veel verkocht.

Foto: Heemkundevereniging Den Hogert

Op deze foto staan Hannes Pennings en zijn vrouw Gerarda. Zij woonden aan de Broekstraat in Gemonde en zijn hier bezig met het rapen van aardappels. De foto dateert van rond 1925. Elk jaar werden er voor eigen gebruik aardappelen gepoot. De meeste mensen die een stukje land bij hun huis hadden, verbouwden toen ook nog zelf hun groenten. Aan de aardappels op het land en de stapel jute zakken op de kruiwagen is te zien dat Hannes en Gerarda verwachtten behoorlijk wat kilo's te oogsten!

Hebt u zelf nog foto's en herinneringen van vroeger van werkzaamheden in Gemonde die interessant zijn voor de lezers van DeMooiGestelkrant: graag een mailtje of telefoontje aan Ad van der Heijden: hkg-bestuur@live.nl en 073-5530260.
Of komt u op de woensdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur naar 'Datmunda' aan de Kaalhoefsteeg in Gemonde. Foto's die u zelf wilt houden, kunnen wij dan ter plekke scannen.

Foto: Henk Nijenhuis, Den Hogert

Meer informatie over onze Heemkundevereniging u op onze website: www.heemkundegemonde.nl. Omdat we vaak vernieuwen, is het beslist de moeite waard om de website regelmatig te bezoeken.

Harmonie Wilhelmina haalt oud ijzer op voor sponsoring jubileumjaar

Foto: Harmonie Wilhelmina

Den Dungen/Maaskantje - Harmonie Wilhelmina houdt op 16 april een grote inzamelactie voor oud metaal in Den Dungen en Maaskantje. De opbrengst van deze inzamelingscampagne worden gebruikt voor het feestjaar van de harmonie in 2018.

Om van dit jubileum een groot feest te maken is nu al begonnen met de voorbereiding. Ideeën worden verzameld, commissies gevormd en samenwerkingsverbanden opgericht. Om al deze initiatieven tot een succes te maken heeft de harmonie extra geld nodig dat voor een belangrijk deel uit de inzameling van oude metalen komt.

Twee keer per jaar organiseert Harmonie Wilhelmina een inzamelactie waarbij vrijwilligers in één dag door het hele dorp rijden en alle oude metalen ophalen die beschikbaar zijn. De eerste inzamelactie was zo'n groot succes dat de harmonie op herhaling gaat. De harmonie ontving van de gemeente Sint-Michielsgestel een vergunning voor het inzamelen van oud metaal. Deze vergunning staat het niet toe dat vrijwilligers koelkasten, diepvriezers of televisies meenemen.

Vrijwilligers van de harmonie komen de spullen op 16 april ophalen. Oud metaal dient wel telefonisch of via e-mail aangemeld te worden aangemeld. Na de 16 april kunnen Dungenaren echter ook hun oude metalen nog blijven aanbieden aan de harmonie. Daar dient dan wel een aparte afspraak voor gemaakt te worden. Aanmelden van oud metaal of het maken van een ophaalafspraak kan via: oudijzer@wilhelminadendungen.nl of door te bellen naar 06-12339409.

Seniorwijs over omgaan met zicht- en hoorklachten

Sint-Michielsgestel - KBO Sint-Michielsgestel/Gemonde en Stichting Welzijn Ouderen houden op 21 april weer een bijeenkomst in de serie Seniorwijs. Gastsprekers zijn deze keer Esther Keller en Ria Jonkers die deskundig zijn op het gebied van communicatie en werken bij Kentalis.

De middag zal zich voornamelijk richten op de problemen die senioren ondervinden als hun ogen of oren achteruit gaan. Denk dan bijvoorbeeld aan het vinden van de weg als er onvoldoende verlichting is. Natuurlijk helpt het om een bril of een gehoorapparaat te dragen, maar dat is niet altijd voldoende. Tijdens de Seniorwijs middag zullen beide experts tips geven om om te gaan met de beperkingen van het ouder worden, zodat je toch gewoon mee kan blijven doen met leuke activiteiten. Ook leer je hoe je ervoor kan zorgen dat je naaste omgeving rekening met je houdt en je waar nodig kan ondersteunen.

Seniorwijs vindt plaats op donderdag 21 april van 14.30 tot 16.30 uur in Ontmoetingshuis De Beemden aan De Beemden 1 in Sint-Michielsgestel. Meedoen kost 1,50 euro per persoon. Dat is inclusief koffie of thee.

Wandeling voor mantelzorgers uit gemeente Sint-Michielsgestel in Den Dungen

Foto: Dorpshuis de Moerkoal

Den Dungen - Steunpunt Mantelzorg houdt op donderdag 21 april een wandeling voor mantelzorgers uit alle dorpskernen van Sint-Michielsgestel.

Mantelzorgers vinden het vaak moeilijk om tijd voor zichzelf te nemen. Toch is het volgens het steunpunt van belang om een goed evenwicht te kunnen bewaren tussen de zorg voor jezelf en die voor een ander. De wandeling is bedoeld om even te kunnen ontspannen en ondertussen je ervaringen te delen met lotgenoten.

De wandeling start om 10.00 uur bij de 'de Majorcabar', Poeldonk 17 in Den Dungen en duurt tot ongeveer 11.00 uur. Daarna is er tijd voor koffie.

Deelname is gratis. Deelnemende mantelzorgers kunnen zich aanmelden via het e-mailadres info@mantelzorgsintmichielsgestel.nl of telefonisch via 06-14041212.

Teenz!Party in voorjaarssfeer in De Moerkoal

Middelrode - In Dorpshuis De Moerkoal is op zaterdag 9 april een Teenz!Party voor tieners tot en met 12 jaar. Het feest begint om 19.30 uur en staat bol van de activiteiten. Zo zijn er een beautycorner, een selfiehoek en een zitje in voorjaarssfeer. Dj's Dominick en Devin zijn weer aanwezig om te ervoor zorgen dat iedereen zich op de dansvloer kan vermaken.

Het feest duurt tot 22.30 uur en kost 4 euro, inclusief een consumptie. Je kan toegangskaarten aan de deur kopen, maar het aantal plekken is beperkt. Als je zeker wil zijn van een plek kan je je kaartje nu alvast kopen bij boekhandel Mieke Wijgergangs of bij De Moerkoal zelf. Om ervoor te zorgen dat iedereen veilig is en geen overlast veroorzaakt, geldt tijdens het feest een 'binnen is binnen' beleid. Dit betekent dat je als je tijdens het feest naar buiten gaat niet meer naar binnen mag. Belangstellenden kunnen voor meer informatie bellen naar Remco op 06-20847805 of de Moerkoal op 073-5033050. Dorpshuis De Moerkoal ligt aan de Driezeeg 20 in Middelode.

Voorjaarsverkoop voor Het Rode Kruis

Den Dungen - Op zaterdag 9 april is bij De Litserborg in Den Dungen een verkoop van creatieve knutselwerken waarvan de opbrengst naar het Rode Kruis gaat.

Deze keer zijn ook interieuraccessoires te koop. Denk hierbij aan kussens, plaids of gehaakte kleden. De verkoop begint zaterdag 9 april om 9.30 uur en duurt tot 13.00 uur. De Litserborg is te vinden aan de Litserstraat 2 in Den Dungen.

Zomerpop Berlicum slaat jaar over voor 'remake'

Foto: Bart Coolen

Berlicum – Het tweedaagse muziekfestival Zomerpop slaat dit jaar een editie over, maar keert volgend jaar in een geheel nieuw jasje terug. Omdat de locatie van het feest gaat veranderen en de vergunningsaanvraag meer tijd kostte dan verwacht, kon het feest dit jaar niet doorgaan.

De Berlicumse harmonie TOG en Den Durpsherd tekenden de afgelopen acht jaar voor de organisatie. De eerste vier jaar daarvan vond Zomerpop plaats op het Mercuriusplein in de open lucht. Daarna werd het feest ondergebracht in een tent en werden landelijk bekende artiesten aangetrokken.

"Het eerste jaar geloofde niemand dat wij Jan Smit zouden binnenhalen", blikt André Jurriëns terug. "Het jaar daarop traden Nick en Simon op. Wat was dàt een feest! Vijftienhonderd mensen die uit hun dak gingen zonder ook maar één wanklank. Het was echt een superfeest, georganiseerd met dank aan zo'n 70 vrijwilligers. We kregen zelfs de complimenten van de politie."

De laatste jaren werd het moeilijker om goede en betaalbare artiesten aan te trekken. "We willen Zomerpop kleinschalig houden: een mooi feest voor het dorp zonder dat we enorme financiële risico's lopen. Bovendien willen we niet opnieuw het risico lopen op een rookboete zoals afgelopen jaar. Daarom zijn we gaan nadenken over een nieuwe formule".

De nieuwe formule bestaat eruit dat Zomerpop van het Mercuriusplein verhuist naar het plein tegenover Den Durpsherd. De feesttent verdwijnt en in plaats daarvan komt er een podium voor de kerk. Op zaterdagavond treden twee bandjes op. Om middernacht verplaatst het circus zich naar Den Durpsherd voor een Foute Party. "We gaan niet meer met dure artiesten werken, maar gaan terug naar de basis. Dat is een gezellig dorpsfeest waarvan mensen zeggen: we lopen even langs Zomerpop.

Op zondag wordt een terras gemaakt van Den Durpsherd tot aan de kerktoren. Eigenlijk loopt de organisatie daarmee al vooruit op de ideeën voor het nieuwe kerkplein. Er komen wat kraampjes rond het terras en we organiseren evenementen voor kinderen. Tussen 12.00 en 14.00 uur zijn optredens van de harmonie en aansluitend spelen er weer bandjes. Mocht het heel slecht weer zijn, dan wijkt het festival uit naar Den Durpsherd. Het kerkbestuur, gemeentebestuur en stichting de Balkumse Toren zijn allemaal positief over de plannen.

Helaas kost het aanvragen van vergunning voor bijvoorbeeld het afsluiten van de Kerkwijk meer tijd dan gedacht. Omdat de organisatie pas bandjes kan vastleggen als alle vergunningen rond zijn is het besluit gevallen om Zomerpop een jaar over te slaan. Maar 24 en 25 juni 2017 staat in de agenda's. Bij de commissie is er heel veel enthousiasme om Zomerpop 2.0 opnieuw te laten uitgroeien tot een mooi feest voor iedereen uit Berlicum en Middelrode. "Het wordt meer dan voorheen een gezellig en toegankelijk dorpsfeest. Intiemer, kleinschaliger en nog meer sfeer", aldus Jurriëns.

Kentalis start nieuwe behandelgroep voor peuters in Waalwijk

Waalwijk - Kentalis is in Waalwijk een tweede behandelgroep gestart voor peuters en kleuters, die moeite hebben met spraak en taal. De groep voor kinderen van 2 tot 5 jaar is gehuisvest in het wijkcentrum de BaLaDe. In dit wijkcentrum biedt Kentalis tevens onderzoek naar het gehoor, spraak en taalproblemen.

Met de start van een tweede behandelgroep voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) speelt Kentalis in op de wens van ouders, die de behandeling van hun kind graag dichtbij huis willen.

Het is belangrijk dat de behandeling van kinderen met een TOS op jonge leeftijd start. Karin van Hout, GZ-psycholoog, behandelcoördinator: "Een taalontwikkelingsstoornis beïnvloedt de hele ontwikkeling van het kind. Specialistische behandeling is dan ook zo vroeg mogelijk nodig. Daarmee wordt voorkomen dat achterstanden op het gebied van leren en andere ontwikkelingsgebieden, groter worden."

In Waalwijk leren zes tot acht kinderen per zogeheten vroegbehandelgroep spelenderwijs de spraak en taal te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken. Daarnaast leren ze om te gaan met leeftijdgenootjes en om gevoelens te uiten. Doel is om het kind zo optimaal mogelijk voor te bereiden op deelname aan reguliere kinder-/peuteropvang of school. De nieuwe groep is geopend op maandag en woensdag.

Samenwerking
De vroegbehandelgroepen van Kentalis zitten in de BaLaDe. Dit is een multifunctioneel gebouw waarin onder andere ook gehuisvest zijn Zorgorganisatie Prisma voor mensen met een verstandelijke beperking en Kinderopvangorganisatie MIKZ. Met de start van een tweede behandelgroep wil Kentalis nog nauwer samenwerken met deze twee organisaties, zowel inhoudelijk als op de werkvloer. Het Audiologisch Centrum van Kentalis, eveneens gevestigd in de BaLaDe, levert door middel van multidisciplinair diagnostisch onderzoek een aandeel in de ketenzorg voor kinderen met de spraak-taalproblemen binnen de gemeente Waalwijk.

Over Kentalis
Kentalis is een landelijke organisatie en al 225 jaar specialist op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met doofheid, (ernstige) slechthorendheid of doofblindheid. Of zij hebben moeite met taal en spraak (taalontwikkelingsstoornis), mogelijk in combinatie met andere beperkingen. Kentalis biedt hen een scala aan mogelijkheden om zich te ontwikkelen in taal en communicatie. Daarnaast deelt de organisatie haar kennis en expertise met andere professionals: nationaal en internationaal. Kentalis heeft als doel dat iedereen kan meedoen aan de samenleving.

Een grote stap voorwaarts

De krant doorbladerend volgde ik een poosje geleden argeloos het tv – programma 'De Wereld Draait Door'. Een oncoloog van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis vertelde dat er die dag belangrijk nieuws was gepubliceerd betreffende behandeling van kanker in het wetenschappelijk magazine Science. Met behulp van een animatiefilmpje maakte hij duidelijk dat zeer waarschijnlijk de 'achilleshiel' van kanker was gevonden. Ik ging er eens goed voor zitten. De arts noemde het een stap voorwaarts voor de gehele mensheid. Mogelijk groter dan de befaamde 'eerste stap' van astronaut Neil Armstrong in 1969 op de maan.

Reeds enkele jaren wordt immuuntherapie gezien als één van de meest effectieve behandelingen tegen kanker. Om deze therapie enigszins begrijpelijk te maken voor leken zoals u en ik vond ik op internet een uitleg die voor mij en hopelijk ook voor u enige duidelijkheid verschaft.

Stel, je loopt 's nachts door de wijk en je ziet twee mannen met een bivakmuts in de tuin van de buren lopen, dan bel je waarschijnlijk de politie. Maar zie je overdag een vrouw in een mantelpak voor de voordeur staan, dan gaan er geen alarmbellen rinkelen, terwijl later blijkt dat zij een oplichter is. Zo is dat ook in het menselijk lichaam. T-cellen (afweercellen) identificeren niet alle kankercellen als indringers, omdat er veel verschillende verschijningsvormen (mutaties) zijn. Wanneer kankercellen duidelijk anders zijn (zeg maar: er 'crimineler' uitzien), dan worden ze tegengewerkt. Toch worden veel kankercellen vriendelijk onthaald, omdat ze zich goed weten te vermommen. De T-cellen moeten getraind worden om deze kankercellen te leren herkennen.'

Men is reeds enkele jaren zo ver dat een kenmerk gevonden is dat in alle kankercellen van een patiënt gelijk is en dus opgespoord kan worden door het immuunsysteem. Wel is het zo dat dit kenmerk in ieder persoon anders is. Dit betekent dat een individuele aanpak nodig is. Elke mens heeft een unieke 'code', maar als deze eenmaal gevonden is, kan de kluis gekraakt worden en kan een tumor mogelijk snel worden uitgeroeid.

Als ik het allemaal goed begrepen heb zijn nu enkele Britse onderzoekers zo ver dat men deze unieke 'code' heeft kunnen kraken. Daardoor zou men in staat zijn om de behandelingsmethode van immuuntherapie individueel te kunnen toepassen waardoor de afweercellen beter in staat zijn de kankercellen te doden.

De oncoloog van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis sprak met lovende woorden over deze doorbraak. Begrijpelijk temperde hij de euforie door aan te geven dat nog veel onderzoek nodig zal zijn om kankerpatiënten daadwerkelijk te kunnen helpen.

Het nieuwsitem werd door Matthijs van Nieuwkerk afgesloten. De 'wereld draaide door' met luchtiger nieuws van alledag. Met een tweeslachtig gevoel nam ik mijn krant weer ter hand. Met verdriet dacht ik aan onze oudste zoon die bijna twee jaar geleden overleed aan een vorm van kanker die moeilijk te bestrijden was. Daarnaast voelde ik me hoopvol gestemd voor al die mensen, jong en oud, die mogelijk in de toekomst geconfronteerd worden met die vreselijke ziekte. Misschien dat zij door deze ontdekking, deze nieuwe stap voorwaarts in de medische ontwikkeling, een kans krijgen de ziekte te overwinnen en hun leven in gezondheid kunnen voortzetten.        

Lezing Van lust, spot en zinnelijk genot over de late middeleeuwen

Gemonde - Heemkundevereniging Den Hogert verzorgt op 21 april een presentatie over het kleurrijke leven van alle rangen en standen in de late middeleeuwen.

De lezing, onder de noemer 'Van lust, spot en zinnelijk genot' gaat over het kleurrijke leven van alle rangen en standen in de late middeleeuwen en het huwelijk en overspel waar destijds door minstrelen en dichters over werd gespot en gelachen.

In deze lezing worden prenten en schilderijen getoond over het vermaak in bijvoorbeeld badhuizen. Ook worden gedichten met soms een keurige inhoud, maar vaker met een wat minder kuise tekst voorgedragen. De voordracht over een smid, een pastoor en een boer die een afspraak hadden met een zekere dame werkt volgens Den Hogert zeker op ieders lachspieren werkt.

De lezing begint om 20.00 uur in Dorpshuis De Kei aan de Sint Lambertusweg 101 in Gemonde. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Voor leden van de heemkundevereniging is de toegang gratis. Ook niet-leden zijn welkom; maar voor hen kost de lezing 2 euro per persoon.

Belangstellenden kunnen voor meer informatie contact opnemen met Kees van den Bosch. Hij is telefonische te bereiken op 073-5515430 en per e-mail op k_vdbosch@hotmail.com.

Bezoek voor meer nieuws of informatie over aankomende lezingen de website van Den Hogert: www.heemkundegemonde.nl.

PvdA/D66

Foto: Fietserbond

Uitslag enquête fietsersbond bekend

Busvervoer Milrooijse Brug lost weinig op
"Volgens De Vaart zou ik tien minuten extra moeten fietsen. Ik heb het uitgeprobeerd, maar het is meer dan een kwartier extra via de Heeswijkse brug. Ik ben er helemaal niet blij mee," aldus één van de mensen die afgelopen week online de enquête van de Fietsersbond invulde over het afsluiten van de Milrooijse Brug.
"Mijn dochter van dertien fietst altijd om half acht aan naar Schijndel. Door de afsluiting moet ze om tien over zeven vertrekken. Ze heeft astma. Dus de afstand kost haar al veel moeite. En dan vijf maanden zo ver om, dat vinden wij belachelijk!", aldus één van de ouders van de vele scholieren die van de brug gebruikmaken.

Busvervoer
De aannemer liet afgelopen week weten dat er voor de scholieren busvervoer komt. Via de scholen ontvangen ze hierover bericht. Maar zij blijken lang niet de enige fietsers te zijn die van de Milrooijse brug gebruikmaken. Uit de enquête blijkt dat meer dan dertig procent van de fietsers die over de brug gaan naar het werk rijdt. En nog eens meer dan dertig procent heeft een andere reden om de brug te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan de inwoners van de Milrooijse buurtschap 'Het Woud'. Voor hun sociale leven zijn zij op Middelrode en Berlicum georiënteerd. Zij moeten de volle acht kilometer omfietsen via de Dungense of de Heeswijkse brug om bij vrienden of vereniging te komen.

B-riders
De woon-werkfietsers snappen er niets van: "De Provincie stimuleert met b-riders.nl de automobilisten om de fiets te pakken. Het zou jammer zijn als dit nu weer teniet wordt gedaan en men weer vaker de auto pakt." Omdat veel minder dan de helft van de gebruikers van de brug uit scholieren bestaat, is het begrijpelijk dat het busvervoer als alternatief slecht scoort. Zelfs als een veerpontje één keer per uur zou varen, of als er een tijdelijke trap naar de brug zou komen, scoren die nog twee keer zo hoog in de enquête.

Niet te snappen
Ook het beschikbaar stellen van een elektrische leenfiets scoort beter. Alleen een onkostenvergoeding scoort bijna net zo slecht als de bus. "Ik snap niet dat dit besluit is genomen. Diegene die daar verantwoordelijk voor is moet zelf maar eens dagelijks de extra afstand gaan fietsen. Heen en terug! Jammer dat De Vaart vooraf niet heeft gezorgd voor een aanvaardbare oplossing ofwel geen afsluiting voor fietsers!"

De volledige enquêteuitslag vindt u op: http://home.online.nl/~fietsersbond.ht/provincie.htm.

DorpsGoed

Dungense Polder; opgeruimd staat netjes Foto: DorpsGoed

DorpsGoed: opgeruimd staat en ruikt netjes

Dungense polder weer schoon, nu de lucht nog!
Ook dit jaar werd door een flinke groep vrijwilligers deelgenomen aan de zwerfvuilactie in Sint-Michielsgestel. Een flink deel van de Dungense polder, het gebied Kloosterstraat, ligt echter op het grondgebied van Den Bosch. Vandaar dat vanuit DorpsGoed ieder jaar een groep vrijwilligers zich aansluit bij de actie in Den Bosch en daarmee dit deel van de Dungense polder onder handen neemt. Voor ons is dat vanzelfsprekend, omdat wij de polder met zijn dijken, waar gefietst en gewandeld wordt, ook beleven als onze 'achtertuin'.

Het was opnieuw de moeite waard, er lag 'genoeg' afval, maar gelukkig zien we de laatste jaren ook duidelijk verbetering. We kregen de indruk dat de grote vuildumpingen zoals die afgelopen jaren veelvuldig plaatsvonden, nu minder worden. Dat zal zeker te maken hebben met de sluiting van de vuilstort De Meerendonk en de afsluiting van de weg Kloosterstraat.

Nertsenfarm
Sinds enkele jaren is het landelijk beleid om een eind te maken aan het fokken van nertsen. Wij zijn het inhoudelijk daarmee eens en het verbod heeft nog een bijkomend groot voordeel. Het houden van nertsen veroorzaakt namelijk enorme stankoverlast.
Ook in onze polder is zo'n bedrijf gevestigd; dat zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan. De overlast hiervan is veel groter dan van andere veehouderijen. Uit berichten van de gemeente Den Bosch blijkt dat zij als eigenaar de pachtovereenkomst met de nertsenfokker zal beëindigen. Het ziet er naar uit dat dit snel zal gebeuren. De fokker heeft namelijk voor dit seizoen geen nieuwe dieren geplaatst. Zo wordt ook de lucht in de Dungense achtertuin een stuk schoner. Mooi toch!?

Voor reacties of contact: mvanmeurs@hetnet.nl of www.dorpsgoed.nl.

Foto: SP

In de gehele gemeente Sint-Michielsgestel zijn geen verkiezingsborden voor het referendum over Oekraïne geplaatst.

Vragen die je naar aanleiding hiervan zou kunnen stellen zijn: is het democratisch recht van iedere Nederlander om zijn voorkeur over hoe te stemmen bij dit referendum wel genoeg gehonoreerd? En: zou het niet automatisch zo moeten zijn dat ook bij een referendum alle faciliteiten die bij 'normale' verkiezingen gelden (aantal stembureaus, verkiezingsborden enz.) ook nu voorhanden zijn?

Sinds 1 juli 2015 is de wet op het raadgevend referendum van kracht. Dat betekent dat kiesgerechtigden bij elke nieuwe aangenomen wet of verdrag een referendum kunnen aanvragen. Ondersteund door meer dan 430.000 mensen werd er door burgerforum EU, met steun van de SP, een referendum over het verdrag met Oekraïne afgedwongen. De opkomst moet minimaal 30 procent zijn om de uitslag te laten gelden. Gemeenten krijgen voor de organisatie budget van het Rijk.

Uit een onlangs gehouden peiling blijkt dat slechts de helft van alle Nederlanders op de hoogte is van het te houden referendum over het verdrag met Oekraïne. Het is de dure plicht van de overheid om de wetten die door de volksvertegenwoordiging zijn aangenomen uit te voeren. Vandaar ook dat SP werkgroep Sint-Michielsgestel het vreemd vindt dat er in haar gemeente is besloten om geen verkiezingsborden te plaatsen. Volgens de gemeente gaat het niet om reclame te maken voor politieke partijen maar om een voor- of tegenstem. Bovendien werd er als argument gebruikt dat er op de borden ook allerlei andere posters, welke niets met het referendum te maken hebben, geplakt zouden kunnen gaan worden. Maar is dit laatste niet van toepassing bij iedere verkiezing?

Vooral het eerste argument is volgens de SP ongegrond. Dat het enkel zou gaan om een voor- of tegenstem is natuurlijk een enorme versimpeling van het referendum. Er zijn wel degelijk politieke partijen en andere groeperingen die een genuanceerde mening hebben over het de voors en tegens van dit verdrag. Door het aanplakken van posters, maar ook via social media, kan de aandacht gevestigd worden op dit standpunt en kan de discussie losbarsten. Bovendien zijn er partijen die op z'n minst de schijn wekken er alles aan te doen om de verplichte 30 procent opkomst te laten mislukken. Zij hoeven zich dan ook niet uit te spreken als de Tweede Kamer de uitslag van dit raadgevende referendum opvolgt of naast zich neerlegt. De Kamer is dit namelijk niet verplicht.

Het zou van minachting getuigen als we de vraag negeren of Europa een associatieverdrag met Oekraïne aan moet gaan. Een vraag die door bijna een half miljoen Nederlanders is gesteld. Daarom moet er alles aan worden gedaan om bij kiezers dit democratisch recht onder de aandacht te brengen. De gemeente Sint-Michielsgestel zou zich eens achter de oren moeten krabben en zich moeten afvragen: wat is democratie ons eigenlijk nog waard?

Aanleg groenvoorzieningen in nieuwbouwwijk Jacobskamp

Den Dungen - Deze week start de gemeente Sint Michielsgestel met de voorbereidingen voor de aanplant van groen in de nieuwe wijk Jacobskamp. In deze nieuwe wijk werden na de zomervakantie al enkele speeltoestellen geplaatst.

Met ingang van deze week wordt ook de beplanting aangebracht in de wijk Jacobskamp. In overleg met de bewonersgroep is gekozen voor soorten met eetbare vruchten zoals walnoot, hazelnoot, framboos, tamme kastanje en rode bes. Er komen ook soorten met voor vogels eetbare vruchten zoals meidoorn, kers, lijsterbes, Drentse krent, egelantier en gele kornoelje. Deze soorten zijn voor mensen niet giftig.

Wadi's
In de wijk zijn onlangs enkele grotere wadi's aangelegd. Dit zijn goten voor de tijdelijke berging van regenwater. Delen van de wadi's worden beplant met moeras- en oeverplanten zoals knotwilg, moerascipres, zwarte els, waterwilg, moerasgagel, gele lis, zwanenbloem, kattenstaart en lisdodde.

In het noorden van dit gebied ligt nog een terrein dat in de toekomst bedoeld is voor woningbouw. Tot die tijd richt de gemeente dit in voor bijen en vlinders. Ze zaait een speciaal bloemenmengsel in en plant struikwilgen en vlinderstruiken. Zo is er van het vroege voorjaar tot het einde van de zomer voedsel te vinden voor bijen en vlinders.

De Donkelaar
Om het park van de Dungense tennisvereniging De Donkelaar heen is een geluidsscherm geplaatst. Hierlangs zullen aan de buitenkant afwisselend verschillende soorten klimplanten en gemengde struiken, het zogenaamde bosplantsoen, worden geplant. Aan het Ruiterpad en het Middenveld worden vier bomen in een eigen plantvak geplant. De soorten sluiten aan bij de bomen die in de wijk al meer zijn gebruikt.


Verlenging van de beslistermijn
04-04 Seringenlaan 18 te Sint-Michielsgestel
04-04 Zandstraat 51 te Berlicum
04-04 Pastoor van den Boomstraat 77 te Berlicum
04-04 Grinsel ong. te Den Dungen

Aangevraagde omgevingsvergunning
04-04 Gemondseweg 26 te Gemonde
04-04 Zandstraat 38 te Sint-Michielsgestel
29-03 Litserstraat 2 te Den Dungen
29-03 Hemelrijkstraat 5 te Sint-Michielsgestel
29-03 Kruisstraat 11 te Gemonde
29-03 Papaverstraat 31 te Sint-Michielsgestel
29-03 Bramerslandstraat 19 A te Den Dungen
29-03 Molenhoek te Berlicum

31-03 Verordening tot 3e wijziging van de Verordening lijkbezorgingsrechten 2012

Verleende omgevingsvergunning
29-03 Gemondseweg 8 te Sint-Michielsgestel
29-03 Bunzinghage 38 te Berlicum
29-03 Zandstraat 2 te Sint-Michielsgestel
29-03 Sassenheimseweg in Berlicum

Evenement
29-03 Halderse Voorjaarsfeesten in Sint-Michielsgestel
29-03 Midzomernachtconcert in Den Dungen

Verlenging van de beslistermijn
29-03 Braakven 58 te BerlicumWeek 13 (29-03-2016)overig

Loterijvergunning
29-03 Kidsevent Beleef de Ellips in Sint-Michielsgestel

Ontheffing Drank- en Horecawet
29-03 Volleybalvereniging Hands-up, Mercuriusplein in Berlicum
29-03 CV de Meute, Theereheide 5 in Sint-Michielsgestel

Jan Minkels organiseert marathonzwemtocht voor De Zegenwerp

De marathongroep met linksonder Jan Minkels. Foto: Sander van Kasteren

Een zwemmarathon met Maarten van der Weijden, daar moéten we aan meedoen!

Den Dungen – Op initiatief van voorzitter van de zwemcommissie Jan Minkels zwemt zwemvereniging De Zegenwerp uit Sint-Michielsgestel komend weekend een marathon om geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. Inmiddels staat de teller al ruim boven de 3000 euro en er wordt nog steeds gedoneerd.

Foto: Sander van Kasteren

Vrijdagavond om 23.00 uur is het zo ver. Dan zal de zwemgroep van De Zegenwerp met 17 zwemmers sterk een poging doen om een zwemmarathon van 12 uur te volbrengen. Volgens voorzitter Jan Minkels zal het niet bij een poging blijven: "Dit gaat ons gewoon lukken." De (veelal jonge) zwemmers zijn opgedeeld in vier groepen waarvan de zwemmers steeds om en om 100 meter zullen zwemmen. Deze groepen zullen elkaar ook afwisselen.

Van der Weijden
Minkels zag enige tijd geleden dat Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden voor KWF in het Pieter van den Hoogenbandzwembad in Eindhoven een marathontocht van 42 kilometer zou zwemmen. "Daar moéten wij aan meedoen", dacht Minkels. Hij kende Van der Weijden al omdat hij werkte in zwembad De Tongelreep waar de zwemmer trainde.

Minkels organiseert ook de Boxtelse Schoolzwemkampioenschappen. "Ons doel is om aankomende talenten de prijzen laten uitreiken", vertelt hij. "Zo was Hinkelien Schreuder er al eens, maar ook Maarten van der Weijden. Hij reikte de prijs uit op een zondag, waarna we een praatje maakten. Hij vertelde daar ook over zijn verleden en dat hij kanker had gehad. Die woensdag erop moest hij zich nog kwalificeren voor de Olympische Spelen die hij dus zou winnen." Bij die prijsuitreiking voelde Minkels al aan dat Van der Weijden een kampioenskandidaat was: "Jij mag nog een paar keer gratis komen trainen, vertelde ik hem. Want ik ben ervan overtuigd dat je Olympisch kampioen wordt."

Streefbedrag
Het eerste streefbedrag was 1000 euro, maar dat werd al vlug meer. "Eerst werd het bijgesteld naar 2000 euro, toen naar 2500 en nu naar 3000. Maar ik denk dat we 3500 euro ook nog wel zullen halen", vertelt Minkels. Veel leden van de vereniging zetten zich in voor de sponsoractie en regelden sponsors of andere vormen van ondersteuning. Zo regelde zwemster Lisa Verheij een shirtsponsor, zodat de deelnemers ook een aandenken aan de zwemtocht hebben. Ook ouders en familieleden boden hun hulp aan en sponsorden bijvoorbeeld met eten en drinken of boden aan om het aantal gezwommen baantjes bij te houden.

Minkels is inmiddels al zo'n 25 jaar actief bij De Zegenwerp. "Ik heb geen bloed door mijn aderen stromen, maar chloorwater. En dat voor iemand die geen zwemdiploma heeft", grapt hij. Dat zit zo: Minkels had vroeger veel last van oorontstekingen en kon zodoende niet afzwemmen. Hij leerde zichzelf zwemmen aan en nadat hij door een skiongeval niet meer kon voetballen haalde hij zijn certificaten om reddend te zwemmen en om zelf les te mogen geven. Zónder A-diploma dus.

Als de zwemmers vrijdag om 23.00 uur het water in springen, zitten de tribunes hopelijk al flink vol met bezoekers van de Swim Cup die vóór de marathon plaatsvindt. Minkels hoopt dat op het laatste moment ook nog flink gedoneerd wordt. De voorzitter denkt ook al na over een nieuwe uitdaging. "Als volgend jaar weer een marathonzwemtocht wordt georganiseerd dan doen we daar weer aan mee, maar misschien kunnen we ook zelf iets organiseren."

Wil je Minkels en zijn marathonteam sponsoren? Dat kan door te doneren via: https://acties.kwf.nl/zegenwerpzwemtvoorkwf

Mijnmooigestel Louis Janssen

Foto: Louis Janssen

Bijgaand een foto van de Gestelse markt vanaf een bijzonder opnamestandpunt. Met een knipoog naar het komplan waarvan de uitvoering in zicht lijkt te komen.

Staande midden op de markt, ben ik 360 graden om mijn eigen as gedraaid. Met de camera zo hoog mogelijk boven mijn hoofd heb ik al draaiend 8 foto's gemaakt. Die 8 foto's heb ik samengevoegd tot een cilindervormig panorama. Tijdens de verdere computerbewerking kreeg ik het idee over het omvormen tot mini-planeet, kwam de blauwe lucht erbij en vanwege de bolle vorm ontstond ook het idee om het 'komplan' erbij te betrekken.

Dat is dan nog een kwestie van een foto maken van een kommetje, het Gestelse gemeentewapen downloaden en tenslotte al deze componenten samenvoegen.

Je moet er wat voor doen, maar dan kun je de markt ook zeker 'fotogeniek' noemen!

Dungenaar verzorgt Bosch-vaartochten

Dichteres Loren Brouwers tijdens de openingstocht van Varen met Jheronimus waarbij de dichters zelf optraden. De rest van het jaar zijn de gedichten via een speciale geluidsrecorder te beluisteren. Foto: Stephan Manie

Den Bosch/Den Dungen - Vestingfietsen, de toeristische organisatie van Dungenaar Nicky Sanders, verzorgt momenteel een poëzievaartocht op de Dommel in Den Bosch rondom schilder Jheronimus Bosch. Het doet dat samen met Poëziestichting DichtSlamRap uit Boxtel. Samen haken zij in op het Bosch-jaar 2016, dat vijfhonderd jaar na zijn dood helemaal in het teken staat van deze middeleeuwse schilder met zijn voorliefde voor symboliek.

Met verschillende invalshoeken zijn er twaalf gedichten geschreven door dichters/poetryslammers Lotte Dodion, Jee Kast en Loren Brouwers. Ook maakte de Eindhovense zangeres Iris Penning enkele liedjes die passen bij Jeroen Bosch. De liedjes en gedichten kunnen worden beluisterd vanuit de overdekte boten van Vestingfietsen. Tijdens de vaartocht kan natuurlijk ook genoten worden van de diverse vogels die het water bevolken.

De vaartochten zijn dit hele jaar op iedere vrijdag, zaterdag en zondag om 14.00 uur, mits van tevoren gereserveerd. Dat kan via de website www.varenmetjheronimus.nl of bij Nicky Sanders: 06-21633127. De kosten bedragen 15 euro, kinderen tot 12 jaar betalen de helft. De op- en uitstapplaats is bij Bastion Oranje aan de Zuidwal/Spinhuiswal in Den Bosch.


Jumbo Sint-Michielsgestel opent Pick Up Point voor online bestellingen

Jumbo Sint-Michielsgestel opent een afhaalpunt in de winkel voor online bestellingen. Foto: Jumbo Sint-Michielsgestel

Sint-Michielsgestel - De Jumbo-winkel aan de Nieuwstraat in Sint-Michielsgestel opent op 13 april een Pick Up Point voor online bestellingen. Inwoners van Sint-Michielsgestel en omgeving kunnen hun boodschappen dan eenvoudig bestellen op Jumbo.com en de bestelling vervolgens snel ophalen bij het speciale afhaalpunt in de winkel.

Wout Huijbregts, filiaalmanager van Jumbo Sint-Michielsgestel, kijkt ernaar uit om klanten kennis te laten maken met de nieuwe service: "Bij alles wat we doen staat de klant centraal. Met het Pick Up Point komen we tegemoet aan de wens van onze klanten om overal en op elk moment boodschappen te kunnen doen. Of dit nu in de winkel of online is. Uiteraard bieden we ook bij het ophalen van online bestellingen de persoonlijke service die klanten van ons gewend zijn."

Ook online 7 Zekerheden
Colette Cloosterman-van Eerd, directeur Formule en Innovatie van Jumbo Supermarkten, is trots op de opening van het Pick Up Point in Sint-Michielsgestel: "Geweldig dat we nu ook voor inwoners van Sint-Michielsgestel online het verschil kunnen maken. Vanzelfsprekend garanderen we ook bij online bestellingen de unieke Jumbo formule van de beste service, het grootste assortiment en de laagste prijs door middel van de 7 Zekerheden. Dit zijn garanties waarmee we onze beloften aan de klant iedere dag nakomen. In onze webwinkel vind je bijvoorbeeld het grootste online supermarktassortiment. Mist de klant toch iets? Dan halen we het in huis. Daarnaast bieden we ook online gegarandeerd de laagste prijs."

Online bestellen en ophalen
Met het Pick Up Point in Sint-Michielsgestel opent Jumbo het 224e afhaalpunt voor online bestellingen in Nederland. Klanten die online een bestelling doen, kunnen hun boodschappen de volgende middag vanaf 16:00 uur ophalen. Op zaterdag is het mogelijk de bestelling vanaf 10:00 uur op te halen. De boodschappen moeten dan op vrijdag voor 12:00 uur besteld zijn. Bij het ophalen van de bestelling kan enkel betaald worden met pin.

Het Pick Up Point is van maandag tot en met vrijdag van 16:00 tot 20:00 uur geopend. Op zaterdag is het Pick Up Point van 10:00 tot 20:00 uur geopend.


Nieuwe aanpak eenzaamheid in Sint-Michielsgestel van start

Pia Verbakel en wethouder Alexander van den Dungen Foto: Gemeente Sint-Michielsgestel

Sint-Michielsgestel - Gemeente Sint-Michielsgestel gaat extra inzetten op de aanpak van eenzaamheid onder ouderen. Op initiatief van de gemeenteraad – het CDA diende een motie in – wordt nu ingezet op een structurele aanpak om eenzaamheid te signaleren, aan te pakken en uiteindelijk te verminderen. Stichting Welzijn Ouderen coördineert deze integrale aanpak.

Uit statistisch onderzoek bleek afgelopen jaar dat een miljoen Nederlanders aangeeft zich sterk eenzaam te voelen. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat 6 procent van de ouderen binnen de gemeentegrenzen van Sint-Michielsgestel zich sterk eenzaam voelt. Dit betekent dat dit probleem honderden mensen aangaat. Omdat iedereen in zijn leven te maken kan krijgen met eenzaamheid bij zichzelf of bij een ander en de invloed van eenzaamheid groot is, gaat het om een groot maatschappelijk probleem. Langdurige eenzaamheid leidt bijvoorbeeld tot gezondheidsrisico's, het minder actief deelnemen aan de samenleving en een afname van geluk.

Passende acties
De landelijke invulling om eenzaamheid tegen te gaan wordt in de nieuwe aanpak vertaald naar passende acties voor de gemeenschap in Sint-Michielsgestel. Dit gebeurt zowel gemeentebreed als in de verschillende kernen. Op dit moment zijn plannen voor een huisbezoekproject waarin daarvoor opgeleide vrijwilligers op bezoek gaan bij kwetsbare volwassenen en ouderen om hen te ondersteunen en eenzaamheid te signaleren.

Ook staat het project 'Gezond koken voor ouderen' op de Gestelse agenda. Ouderenwerker Pia Verbakel: "Er zijn ontzettend veel verschillende acties en activiteiten binnen de gemeente op het gebied van eenzaamheidsbestrijding." Hiermee doelt zij op de talloze filmavonden, een scootmobielclub, de zondagsoos en een ontmoetingsclub voor dames. "Daarnaast zie je ook steeds meer nieuwe acties en activiteiten ontstaan zoals de vrijwillige vervoersdienst en de dorpstafels. Samenwerken met lokale organisaties en verenigingen is hierin van groot belang."

In de gemeente lopen al veel activiteiten die bijdragen aan de aanpak van eenzaamheid, zoals activiteiten van seniorenverenigingen, De Zonnebloem, wijkpleinen, gemeenschapshuizen en buurtverenigingen. Wethouder Van den Dungen is bovendien tevreden met de inzet van vrijwilligers in de aanpak van eenzaamheid: "We zien dat er in onze dorpen heel veel activiteiten door heel veel vrijwilligers worden georganiseerd. Daar sluiten we graag bij aan, met name door in te zetten op signalering, samenwerking en het ondersteunen van hen." Stichting Welzijn Ouderen en alle partners gaan het komende anderhalf jaar aan de slag. Er is volop ruimte om met elkaar de aanpak concreter in te vullen, afhankelijk van de behoefte die leeft."

De gemeente voelt zich verantwoordelijk en biedt tegelijkertijd bewoners en organisaties de ruimte om zélf hun omgeving te maken. De vrijwilligers die een rol spelen in de aanpak van eenzaamheid dragen bij aan het behoud van vitale dorpen. Aanpak van eenzaamheid staat hoog op de agenda van de gemeente en de welzijnsorganisaties. Er wordt een klankbordgroep actief die mede zorg gaat dragen voor de uitvoering en het uitdragen van activiteiten en acties.

Aandachtsgebieden
De gemeente richt zich met deze en toekomstige acties en bijbehorende activiteiten op vijf aandachtsgebieden. De eerste richt zich op preventie en het delen van kennis over eenzaamheid. Het tweede aandachtspunt is het signaleren van eenzaamheid en het leggen en onderhouden van contacten met eenzame volwassenen en ouderen. Vrijwilligers kunnen trainingen volgen om eenzaamheid te signaleren. Ook richt de gemeente zich op het vergroten van het sociale netwerk van ouderen en kwetsbare volwassenen. Het vierde aandachtspunt is het besteden zelfmanagement, waarbij wordt gekeken wat eenzame ouderen zelf nog kunnen en hoe ze dit kunnen aanwenden om uit de eenzaamheid te geraken. Het vijfde en laatste aandachtspunt is het opzoeken van de samenwerking tussne alle verschillende instanties om eenzaamheid eerder te signaleren en aan te pakken.

Kerkcafé over de grenzen van het medisch handelen

Berlicum - In de Samen op Weg kerk in Berlicum is 15 april een kerkcafé. Deze keer is het onderwerp 'de grenzen van het medisch handelen'. In het kerkcafé komen vragen als 'Hoelang wordt een patiënt doorbehandeld?' en 'Hoever gaat de solidariteit in de gezondheidzorg?' aan bod.

Het onderwerp van deze avond staat in het kader van het jaarthema van de protestantse gemeente van Berlicum-Rosmalen: Over grenzen gesproken... Aan het kerkcafé wordt meegewerkt door diverse medici uit de kring van de protestantse gemeente van Berlicum-Rosmalen

Onder anderen interniste Linda Kemink, Paula Koenders (huisarts), Minggus Nanlohy (huisarts), Sietse Bouwer (voormalig chirurg) en Richard van der Linden (uroloog) komen aan het woord. Het Kerkcafé, dat om 20.00 uur begint, is een open en ontspannen gebeuren. Het café start in de kerkzaal, waarna later in de Kiem (de benedenruimte bij de kerk) in een informele sfeer kan worden nagepraat onder het genot van een drankje. De toegang tot het kerkcafé is gratis.

De Samen op Weg kerk ligt aan het Raadhuisplein 4 in Berlicum. De kerk is open vanaf 19.30 uur.

Voor meer informatie kun je bellen met 073-8508730 of kijken op www.sowberlicumrosmalen.nl. Op de website vind je ook de stellingen waar deze avond over gediscussieerd wordt.

Bridge

Bridgeclub Gemonde, 29 maart
A-lijn 1. T. van Lieshout & G. van Oirschot 63,28% 2. A. Dekkers & M. Spierings 59,38% 3. J. & S. Kastelijn 57,81% B-lijn 1. C. Burgerhof & F. van Esch 61,46% 2. T. Brouwers & T. Verbruggen 59,58% 3. W. Strik & L. Verhagen 58,33%

Voetbal

Uitslagen V.V. Irene
Jeugd
2 maart
Schijndel/De Wit F3-Irene F1        2-0
Irene E3-Rhode E10G        7-3
Avanti '31 E2-Irene E1        0-3
Nijnsel/TVE Reclame E2G-Irene E2        11-1
Irene F2-Mariahout F3G        1-0
Irene F3-Blauw Geel '38/Jumbo F20        0-1
Irene D1-MVC D1G        0-2
Irene MC1-Bruheze MC1        5-0
St. Fiducia/Elsendorp C1-Irene C1        3-3
Irene B1-SSE B1        3-1
UDI '19/Beter Bed A3-Irene A1        1-9
SSE B2-Irene B2        5-2

Senioren
3 april
Irene 35+ 1-Irene 35+ 2        1-5
VOW 4-Irene 3        0-2
Irene 2-Sparta '25 5        2-1
LSV 1-Iree 1        2-5

Programma V.V. Irene

Jeugd
5 april
Irene B1-Bruheze B1        19.30
9 april
Irene E1-Erp E2        9.15
Irene E2-Blauw Geel '38/Jumbo E8        9.15
Blauw Geel '38/Jumbo E9-Irene E3        9.15
DVG F4-Irene F2        9.30
Irene MA1-SVSSS MA1        11.15
Rhode D2-Irene D1        11.45
MULO MC1-Irene MC1        13.00
Irene A1-Rhode A2        14.45
Irene B2-Mifano B3        14.45
ASV '33 B1-Irene B1        15.00

Senioren
10 april
Heeswijk 35+ 1-Irene 35+ 1        9.30
Irene 3-Handel 5        10.00
Irene 35+ 2-WHV 35+ 1        10.00
Avanti '31 5-Irene 2        12.00
Irene 1-MULO 1        14.30

Gelijkspel voor Sint-Michielsgestel

Gestels middenvelder Mike van Lijssel omspeelt een Haarsteegse tegenstander. Foto: Leo de Bakker

Sint-Michielsgestel - Na de afgelopen drie wedstrijden winnend te hebben afgesloten, moest Sint-Michielsgestel zondag aantreden tegen Haarsteeg. Eerder dit seizoen verloor Sint-Michielsgestel in Haarsteeg met 2-1, nadat het nog wel op voorsprong had gestaan. De Gestelaren waren uit op revanche maar dit is er maar gedeeltelijk van gekomen. De wedstrijd eindigde in 1-1 en daarmee konden beide partijen vrede hebben.

Haarsteeg was de eerste helft de betere ploeg. Het creëerde de beste mogelijkheden en had enkele keren een grote kans om op voorsprong te komen. Tot een doelpunt kwam het niet omdat men slordig om ging met de kansen en bovendien was Gestel-keeper Dennis Kapteijns opnieuw uitstekend op dreef, waardoor zijn ploeg niet op achterstand kwam.

Sint-Michielsgestel kreeg in de eerste helft weinig kansen, waardoor de rust inging met 0-0.

Na de rust werd het meteen een andere wedstrijd. In de vijfde minuut wist Gestelaar Rob Groenendaal het Haarsteegse net wel te vinden en bracht daarmee zijn ploeg op voorsprong, wat op dat moment, gelet op de eerste helft, tegen de verhouding in was. Maar niemand uit Sint-Michielsgestel die daar moeite mee had.

Ook na de treffer bleef Sint-Michielsgestel gevaarlijk en er ontstond nu een gelijk opgaande wedstrijd met kansen voor beide teams.

Tien minuten voor tijd kwam Haarsteeg op gelijke hoogte, na slordig balverlies op het middenveld, waardoor de kans aan Haarsteeg werd geboden. De Haarsteegse spits had daarmee weinig moeite en deze inzet was zelfs Dennis Kapteijns te veel.

Na de gelijkmaker had Rody van Gaal van Sint-Michielsgestel nog de grootste mogelijkheid om zijn ploeg alsnog op voorsprong te zetten. Zijn kopbal ging echter rakelings over.

Komende zondag wacht Sint-Michielsgestel een zware uitwedstrijd. Het speelt dan de gemeentelijke derby in en tegen Den Dungen. Eerder dit seizoen won Den Dungen verdiend van de Gestelaren, die dus wel revanche zullen willen halen en een mooi resultaat mee naar huis willen nemen.


Vette winst Irene op LSV

Lennisheuvel - In een zonovergoten Lennisheuvel deed Irene wat er van haar werd verwacht. De ploeg moest winnen van LSV en als het even kon ook nog met grote cijfers. Nadat het eindsignaal gefloten was, bleek deze missie geslaagd. De Gemondse ploeg won de wedstrijd met 2-5.

In de eerste vijf minuten opende spits Jelle Hoekstra de score door een voorzet van Rob Goyaards hard in te koppen. Helaas wist Irene dat momentum niet vast te houden en bleef het een erg rustige wedstrijd tot de rust. Daarna voerden beide ploegen het tempo op en werd het alsnog een spannende tweede helft. Toen Robert van der Heyden vanuit een hoekschop direct de paal wist te raken ging de bal in tweede instantie toch het doel in via een rug van een verdediger. LSV liet echter weten dat het nog niet verslagen was door even later uit een scrimmage de 1-2 te maken. Het werd 1-3 toen Sven Vonk samen met Marc van Grinsven wist uit te breken en via een kopbal scoorde. LSV maakte nog de 2-4 maar Nick Vliegenthart bracht de verdiende eindstand van 2-5 op het bord. Aankomende zondag zal Irene boven zichzelf uit moeten stijgen als om half drie koploper Mulo op bezoek komt.

Benieuwd hoe de spelers van LSV deze wedstrijd beleefden? Draai de krant om en kijk op pagina 17 van DeMooiBoxtelKrant.

Achtste Balkumse fietsbridgedrive

Berlicum - De beide Berlicumse Bridgeclubs, BBC en Seldensate, organiseren dit jaar gezamenlijk op zaterdag 7 mei voor de achtste keer een fietsbridgedrive. Zoals elk jaar worden ook nu veel bridgers uit Berlicum en Middelrode én de regio uitgenodigd om daaraan deel te nemen.

De deelnemers worden die dag op prachtige locaties verwelkomd. De organisatie hoopt zeventig bridgeparen een leuke en actieve dag te kunnen bieden.

Wil je deelnemen aan de fietsbridgedrive, schrijf je dan snel in. Er is nog ruimte voor tien paren. Informatie aanvragen en aanmelden kun je bij Jan van der Krabben, per e-mail janjoke1@home.nl of even bellen met 073 5038214.

10 / 10

R H Z O W C E A A T S R S M D N
O I F V I E A I J L D E Z O R S
O K A S T A N J E B R U I N X O
D C O L I J F G R O E N L W N I
P B M E T A A L O B D X V M N E
D Z S P U R P E R I R K E E Z D
D W P P A T H E G B T T R E V V
M A R U R N E O M I L L D K K P
A R M R C V O L A P N A D U O G
R T D D A B C S O S O T U U A Q
I L N N N I Y G S I Y R L W M U
N T E E J N A R O E V N O Z G G
E L G G G N A I A L E B U E E F
E E I E E A N J C V C A I A E W
R Q E R P E M S D F M R P Y M P
K O B R Y N L R A I C H T T F K

Donderdag 7 april

Jaarvergadering KBO Gemonde
14.00 uur, Zaal De Schuif, Dorpsstraat 30, Gemonde

Vrijdag 8 april

Spreekuur Stichting Welzijn Ouderen 55+
09.30 uur, Den Durpsherd, Kerkwijk 61, Berlicum

Jaarconcert Gospelpopkoor Spirit
20.00 uur, Den Durpsherd, Kerkwijk 61, Berlicum

Zaterdag 9 april

Voorjaarsverkoop voor het Rode Kruis
09.30 uur, Dorpshuis Litserborg, Litserstraat 2, Den Dungen

Teenz!Party
19.30 uur, De Moerkoal, Driezeeg 20, Middelrode

Toneelgroep Kriebels speelt Bedgeheimen
20.15 uur, Den Durpsherd, Kerkwijk 61, Berlicum

Zondag 10 april

Fietsen Verzamel Beurs
09.00 uur, Manege de Schutskooi, Laar 6, Berlicum

Toneelgroep Kriebels speelt Bedgeheimen
14.30 uur, Den Durpsherd, Kerkwijk 61, Berlicum

Dagorkest en Mannenkoor Il Favorito
14.30 uur, Gemeenschapshuis De Huif, Hortensiastraat 2, Sint-Michielsgestel

Dinsdag 12 april

Inloopochtend Heemkundekring De Plaets
9.00 uur, Oegstgeestsestraat 6, Berlicum

Bridge Club Seldensate
20.00 uur, Den Durpsherd, Theaterzaal, Kerkwijk 61, Berlicum

Woensdag 13 april

Spreekuur Stichting Welzijn Ouderen 55+
9.30 uur, Den Durpsherd, Kerkwijk 61, Berlicum

Dorpstafel Gemonde
10.00 uur, De Kei, Sint Lambertusweg 101, Gemonde

Seniorenwandeling Natuurgroep Gestel
10.00 uur, Brabants Landschap, Haanwijk 41, Sint-Michielsgestel

Donderdag 14 april

Opening Samentuin Buitengewoon
14.00 uur, Beekstraat 46, Berlicum

Vrijdag 15 april

Spreekuur Stichting Welzijn Ouderen 55+
9.30 uur, Den Durpsherd, Kerkwijk 61, Berlicum

Voorjaarsbrunch
12.00 uur, Dorpshuis de Moerkoal, Driezeeg 20, Middelrode

Kerkcafé: Medische ethiek
20.00 uur, Kerkcafé, Raadhuisplein 4, Berlicum

Zaterdag 16 april

Grote inzamelactie van oud metaal door Harmonie Wilhelmina
Op afspraak, in Den Dungen en Maaskantje

Beleef de Ellips
14.00 uur, Kindcentrum De Ellips, Van den Kerkhoffstraat 27, Sint-Michielsgestel

Durpsherd presenteert nieuw theaterseizoen
20.15 uur, Den Durpsherd, Kerkwijk 61, Berlicum

regendruppels
zon
regenboog
rood
paars
geel
blauw
violet
indigo
oranje
beige
roze
zwart
wit
metaal
zilver
goud
grijs
cyaan
magenta
limoen
kastanjebruin
purper
olijfgroen
marine