DeMooiGestelKrant

18 mei 2016

DeMooiGestelKrant 18 mei 2016


Burgemeester Pommer licht regionale plannen asielopvang toe

Sint-Michielsgestel - De gemeente Sint-Michielsgestel reserveert 250.000 euro geld uit de Wmo-overschotten om de huisvesting van asielzoekers te kunnen bekostigen. Hoeveel asielzoekers precies komen is nog niet geheel duidelijk, maar de gemeente mikt op de opvang van ongeveer 100 vluchtelingen. Burgemeester Pommer lichtte dit vrijdagochtend in een gesprek over de regionale aanpak van asielopvang toe.

Pommer is door de provincie aangewezen als coördinerend burgemeester voor de opvang van vluchtelingen in de regio Meierij. Naast Sint-Michielsgestel maken ook de gemeenten Boxtel, Vught, Haaren, Heusden en Den Bosch deel uit van deze regio.

Den Bosch zal, als enige plaats met een AZC, het grootste deel van de in totaal 1300 vluchtelingen die de regio dit jaar moet opvangen voor zijn rekening nemen. Dat zullen zo'n 760 mensen zijn. De resterende 560 asielzoekers worden onder Heusden (250) en Boxtel (150) verdeeld. Dan blijft voor Vught, Haaren en Sint-Michielsgestel een opvangtaak van nog zo'n 160 tot 200 mensen liggen. Die kunnen mogelijk in Haarendael terecht, mits de gemeente de juridische procedures rondom dat complex wint en het in handen krijgt. Ook de gemeenten Vught en Sint-Michielsgestel kijken naar geschikte opvanglocaties.

"Ik ben Den Bosch zeer erkentelijk voor de manier waarop zij hun verantwoordelijkheid hebben genomen", vertelt Pommer. De 758 asielzoekers zullen op Coudewater opgevangen worden. In de andere gemeenten zijn nog geen locaties die nu al klaar zijn voor de opvang, maar de burgemeester verwacht dat dit geen problemen gaat opleveren.

Volgens de burgemeester is het zoeken naar geschikte opvanglocaties ook geen kwestie van 'of/of' maar van 'en/en'. "Ook in 2017 en 2018 blijven vluchtelingen naar ons land komen, dus mogelijk kunnen we daar als gemeenten dan al een voorschot op nemen." Toch zullen de gemeenten nog moeten lobbyen bij de staatssecretaris. Het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA) hanteert namelijk de regel dat op één opvanglocatie minimaal 200 asielzoekers gehuisvest worden. Dit betekent dat als Gestel en Vught beiden besluiten 100 asielzoekers op te vangen, zij eerst in gesprek moeten met staatssecretaris Dijkhoff om een uitzonderingspositie te verkrijgen.

"We moeten niet vergeten dat we als gemeenten al jaren asielzoekers opvangen", benadrukt de burgemeester. In de afgelopen tien jaar werden in Sint-Michielsgestel zo'n 500 mensen verwelkomd die allen via het reguliere traject een woning kregen toegewezen. Volgens Pommer is het in Sint-Michielsgestel moeilijk om de huidige stroom asielzoekers op zo'n geruisloze manier op te vangen. "Wij hebben als gemeente slechts 16 procent sociale huurwoningen en zullen dus ook moeten kijken naar andere oplossingen." Die andere oplossingen kunnen bijvoorbeeld leegstaande gebouwen en kantoorpanden zijn, hoewel de gemeente zegt dit altijd van tevoren te communiceren. De burgemeester benadrukt dat draagvlak creëren bij de inwoners belangrijk is met een gevatte oneliner: "Het is couscous en appelmoes bij elkaar." Volgens Pommer is het belangrijk om daarbij constant in gesprek te blijven met de inwoners en ook hun angsten en vraagtekens te erkennen.

Brandweer Sint-Michielsgestel wint publieksprijs tijdens Red Classic Festival in Boxtel

Foto: Persburo Sander van Gils

Boxtel - Afgelopen zondag, eerste pinksterdag, werd bij Classic Park aan de Koppenhoefstraat in Boxtel het Red Classic Festival gehouden. Naast de geslaagde wereldrecordpoging van de langste parade met klassieke brandweerauto's werden ook prijzen uitgereikt aan de mooiste klassieke brandweerauto's die deelnamen aan het evenement. Het publiek koos massaal voor de Fort V8 autoladder uit 1936 van de brandweer Sint-Michielsgestel.

Foto: Persburo Sander van Gils

De driekoppige vakjury bestaande uit Elie van Strien (voormalig commandant van onder andere Brandweer Amsterdam Amstelland en Brandweer Rotterdam Rijnmond), Peter Snellen (voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Brandweerwezen) en Anton van Dijke (ondernemer en eigenaar van Classic Park) reikte diverse prijzen uit. Daarnaast werd ook een publieksprijs uitgereikt, die naar de Fort V8 autoladder uit 1936 van de brandweer Sint-Michielsgestel ging.
De Fort V8 uit 1936 deed eerst dienst in Leiden waarna deze in 1957 in dienst kwam bij de brandweer van Sint-Michielsgestel. Tot 1992 deed hij dienst in Sint-Michielsgestel waar het voertuig nooit meer weg is gegaan. De vrijwillige brandweerlieden hebben het volledig gerestaureerd. In 2002 namen zij onder andere de cabine, het chassis en de opbouw onderhanden. In 2012 werd het gehele ladderpakket gereviseerd. Inmiddels staat deze oldtimer te pronken in de brandweerkazerne aan de Schijndelseweg in Sint-Michielsgestel, en met enige regelmaat wordt er deelgenomen aan tal van evenementen.

Informatieavond zelfstandig blijven wonen voor senioren

Den Dungen - KBO Den Dungen en BRES uit Berlicum slaan de handen ineen om ouderen op woensdag 23 mei te informeren over het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

Verantwoord zelfstandig in het eigen (huur) huis blijven wonen is de wens van veel senioren. Via deze informatieavond worden alle senioren in Den Dungen en Maaskantje geïnformeerd over de woonscan, een hulpmiddel om aandachts- en knelpunten in en rondom het huis in kaart te brengen.
Woonadviseurs van KBO Den Dungen maken aan de hand van een vragenlijst, samen met de bewoner(s) ingevuld, een woonadvies op maat. De woonscan is er voor alle senioren. Ook voor diegenen die nu nog gezond en fit zijn; ouder worden kan nu eenmaal gepaard gaan met ongemakken en beperkingen. Vroegtijdig geïnformeerd zijn over mogelijke aanpassingen kan later veel ellende en extra kosten voorkomen.

De woonadviseur maakt een totaaloverzicht van alle huidige en mogelijk toekomstige knelpunten. Het betreft alleen een advies, de uitvoering daarvan moeten mensen zelf regelen en bekostigen. Soms is het echter mogelijk om een beroep op vergoedingen vanuit bijvoorbeeld de Wmo te doen.
Op de avond zullen ook enkele professionals van Vivent een toelichting geven over mogelijke hulpmiddelen en instrumenten om verantwoord thuis te kunnen wonen.
Ook zullen enkele wijkagenten stilstaan bij de veiligheid rondom het huis. Zeker nu de vakantieperiode er weer aankomt kunnen zij ouderen van nuttige informatie voorzien om ongenodigde gasten buiten de deur te houden.

De informatieavond is op maandag 23 mei in de Litserborg, Litserstraat 2, Den Dungen. Het programma start om 20.00 uur. Entree is gratis.

Internationale Quipdag Sint-Michielsgestel

Sint-Michielsgestel - Op zaterdag 18 juni zal een groep vrouwen in Gestel in het kader van internationale Quipdag quilten bij Lunchgalerie de Rijker. Op Quipdag - QUIlt in Public - quilten over de hele wereld groepjes mensen in het openbaar met elkaar.

Na de succesvolle eerste keer vorig jaar, doet Quilt Club Gestel dit jaar ook weer mee en wel op het terras van Lunchgalerie de Rijker, van 10.00 tot 14.00 uur. Een aantal dames van Quilt Club Gestel zal dan op het terras aan hun quilts werken en enkele quilts tentoonstellen. Quilten is een handwerktechniek waarbij stukken stof (patches) met behulp van een speciale techniek aan elkaar genaaid worden.

Belangstellenden kunnen komen kijken en als ze willen zelf een klein werkstukje maken. Bij slecht weer zit de quiltclub aan de achterkant van de Lunchgalerie, onder de tent.

Financieringspoort Brabant steunt ondernemers

Sint-Michielsgestel - Brabantse MKB-ondernemers met een goedlopend bedrijf die tegen hun financieringsgrenzen aanlopen, kunnen zich wenden tot Financieringspoort Brabant. Waar de bank of financiers geen thuis geven als het gaat om het aantrekken van een nieuwe financiering, kan een goed gesprek of een doortimmerd financieringsplan net dat zetje geven om een onderneming verder te helpen.

De helft van alle MKB'ers heeft moeite met het aantrekken van financiering. Ook weten zij niet welke alternatieve financiers voor hen interessant zijn. Daarom ondersteunt provincie Noord-Brabant.Ondernemers kunnen tot 30 juni dit jaar ondersteuning krijgen bij het opstellen van een financieringsplan. Daarnaast zijn er bijeenkomsten en masterclasses over verschillende financieringsvormen waarvoor zij zich kunnen aanmelden. Of ze kunnen een gesprek aanvragen met een van de bedrijfsadviseurs van Brainport Development, REWIN West-Brabant of de Kamer van Koophandel. Zij wijzen ondernemers de weg naar passende financieringsvormen en de juiste instanties.
In sommige gevallen krijgen ondernemers zelfs een financiële bijdrage voor specialistische
ondersteuning bij het maken van hun financieringsplan.
Kijk voor meer informatie en deelname op www.kvk.nl/financieringspoortbrabant. Voor overige vragen over financiering kun je bellen met KvK Financieringsdesk via 0800-1014.

Fietsexcursie naar het kanaalpark langs het Maximakanaal

Sint-Michielsgestel - De Natuurgroep Gestel organiseert aanstaande zaterdag 21 mei een fietsexcursie naar het kanaalpark langs het Maximakanaal. De deelnemers vertrekken om 9.00 uur vanaf gemeenschapshuis de Huif in Sint-Michielsgestel. Op de fiets gaat het richting Zuid-Willemsvaart. Bij de Dungense brug kunnen rond 9.15 uur fietsers uit Berlicum en omgeving aansluiten.

De excursie gaat langs het onlangs gereedgekomen Maximakanaal. Aan de oostzijde is in september vorig jaar het park officieel geopend. Dit is een onderdeel van de Groene Delta, een groene ring om de stad. De aanleg betekende een omvangrijke ingreep in het landschap. Er moest dus veel aandacht besteed worden aan de landschapsbeleving. Hiertoe is een compensatieplan opgesteld voor de aangetaste gebieden. Twee jaar geleden is begonnen met de aanleg en nu is te zien hoe de nieuwe ecologische verbindingszone tussen Aa en Maas, 7 kilometer lang, zich ontwikkeld heeft tot een aantrekkelijk leefgebied voor vele soorten planten en dieren.

Fietsend en deels wandelend genieten de deelnemers van het beekdallandschap, de beboste zandgronden rond de landgoederen Heinis en Wamberg en de rivierpolders met onder andere poelen. Ook brengen ze een bezoek aan de langs het kanaal gelegen biologische stadsboerderij Eyghentijds.
Gids Peter Janssen zal de excursie begeleiden. Rond 12.30 uur zijn de fietsers terug in Sint-Michielsgestel. Neem voor meer informatie contact op met Peter Janssen via 06-10342129 of 073-6145057.

Jaarlijkse lotenverkoop van de Zonnebloem

Den Dungen/Berlicum-Middelrode - De Zonnebloem is er voor mensen met een lichamelijke beperking, jong of oud. Die beperking kan aangeboren zijn of later in het leven ontstaan door bijvoorbeeld ziekte, ongeval of gevorderde leeftijd. Voor deze groep verzorgt de Zonnebloem activiteiten, zowel binnen als buiten. Om deze activiteiten te bekostigen worden onder andere ieder jaar loten verkocht.

De komende tijd, maar vooral in de maanden mei en juni, zullen de vrijwilligers van de Zonnebloem daarom weer op pad gaan voor het verkopen van die loten, zo ook in Den Dungen, Berlicum en Middelrode. De loten kosten 2 euro per stuk. Een deel van de opbrengst van de loterij wordt besteed aan aangepaste vakanties en dagactiviteiten die de Zonnebloem landelijk organiseert.met de opbrengst, maar een belangrijk deel komt ten goede komt aan de lokale afdelingen, zodat zij activiteiten voor hun gasten kunnen organiseren.
Naast kans op leuke geldprijzen heeft de Zonnebloem dit jaar een leuk extraatje voor de lotenkoper. De koper kan het lot registreren op www.zonnebloem.nl/loterij en dan direct een exclusieve Specsavers aanbieding kiezen. Na de trekking volgt dan automatisch bericht als een prijs op het lot is gevallen.
De trekking van de loterij vindt plaats op 24 oktober 2016. In de prijzenpot zitten meer dan 5.000 geldprijzen, waaronder de hoofdprijs van 15.000 euro.

Lezing 'geur en communicatie' in de Zwaantjes

Sint-Michielsgestel - Welk parfum draag jij? Straal je daarmee uit wat je wilt uitstralen? De Sorridentes organiseren op vrijdag 27 mei van 20.00 tot 21.00 uur een lezing met het thema 'geur en communicatie/beken geur'.

Het vinden van een passende geur die je persoonlijkheid onderstreept is nog niet zo eenvoudig. En toch wil iedereen wel lekker ruiken. Roos Lubbers, auteur van De Parfumgids, maakt mensen deze avond bewust van de kracht en het instinct van de neus. Ook geeft ze handige tips om een eigen ideale parfum te vinden binnen het enorme aanbod.

Belangrijk detail voor deze avond is dat de aanwezigen geen parfum op dienen te doen, omdat ze deze avond veel zelf gaan ruiken. Om dat optimaal te kunnen doen is het belangrijk dat ze geurneutraal verschijnen.

Nieuwsgierig geworden? Kijk alvast op de website van Roos: www.parfumconsult.nl. Ben je geïnteresseerd en enthousiast over dit thema, meld je dan aan vóór 25 mei via een e-mail naar info@sorridente.nl. Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail. De toegang kost 3,50 euro, graag om 19.50 uur aanwezig zijn.

Prijskaarten in de Huif

Sint-Michielsgestel - In de Huif organiseert Mindervalidenvereniging Helpt Elkander op maandag 23 mei van 13.30 tot 16.30 uur weer het prijskaarten rikken en jokeren. Iedereen is van harte welkom, leden en niet-leden.

Er zijn natuurlijk weer leuke prijzen te winnen. Inschrijven voor het prijskaarten kan vanaf 13.00 uur. De middag duurt tot uiterlijk 17.00 uur. Voor meer informatie kun je bellen met 06-12033561. Je vindt de Huif aan de Hortensiastraat 2 in Sint-Michielsgestel.

Volleyballen in trainingsbroek en jack bij Balkum Beach

Foto: Raymond Schoofs

Berlicum - Zon, wolken en een spatje regen; het was er allemaal op het Mercuriusplein in Berlicum. Ondanks die regen was het gezellig druk tijdens het beachvolleybaltoernooi Balkum Beach dat op eerste en tweede pinksterdag gehouden werd.

Door het frisse weer maakten de korte broeken en hemdjes plaats voor de trainingsbroeken en jacks op de dertiende editie van het sportieve evenement. Maar het plezier in het volleyen bleef aanwezig bij de ongeveer 60 deelnemende teams waarin zo'n 180 volleyballers zaten. Groot en klein waren samen in de Balkumse zandbak heerlijk aan het ballen. Ook de allerkleinsten konden terecht in een aparte zandbak waar naast ook een luchtkussen stond.

Foto: Raymond Schoofs
De Halderse voorjaarsfeesten. Foto: Rien van de Helm
Jaarmarkt Gemonde. Foto: Rien van de Helm
Foto: Raymond Schoofs
Foto: Raymond Schoofs
Foto: Raymond Schoofs
Foto: Raymond Schoofs
Foto: Raymond Schoofs
Foto: Raymond Schoofs
Foto: Raymond Schoofs

De teams waren ingedeeld in verschillende klassen om het niveauverschil niet te groot te laten worden. Het evenement startte met een ochtendpoule waarna een nieuwe indeling werd gemaakt voor de middagpoule. Daarna werden de winnaars bekendgemaakt. Zaterdagavond volgde bovendien een feestavond in Herberg de Gouden Leeuw om de sportieve dag te bekronen.

Organiserende partij Hands-up had er alles aan gedaan om het parkeerterrein om te toveren tot een heuse volleybalarena met acht velden. De enthousiaste vrijwilligers, die door de in voorgaande jaren opgedane ervaring een geolied team vormen, hebben hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Een spannend onderdeel is het altijd om het plein autovrij te krijgen voordat de eerste vrachtwagen met zand komt omdat er altijd wel een toerist is die de borden niet heeft gezien. Maar ook dit jaar slaagde Hands-up er weer tijdig in het plein leeg te krijgen.

Bij de zondag wedstrijden won in de klasse Heren 2 x 2 hoog het Dreamteam, alleen jammer van... Bij de dames won Team Zuur!. De klasse 3 x 3 laag werd zowel bij de mannen als vrouwen gewonnen door een team van De Zandhappers.

Op maandag wonnen de Zandkorrelkeutels in de klasse heren 2 x 2 midden. Bij de dames won Vamos. In de klasse 3 x 3 laag bij de jeugd won het team van Smashgirls. De Toppertjes wonnen bij de 3 x 3 hoog.

Kastelendag op landgoed Seldensate

Berlicum/Middelrode - De rondleidingen tijdens Kastelendag op tweede pinksterdag op landgoed Seldenstate in Middelrode konden ondanks het matige weer op een aardige groep belangstellenden rekenen.

Heemkundekring De Plaets organiseerde de rondleidingen die richting het poortgebouw met duiventoren, de kasteelruïne, de ijskelder en het landgoed zelf leidden. De glorietijd en neergang van het eeuwenoude landgoed worden duidelijk in beeld gebracht.

Een gids van natuurgroep Gestel begeleide belangstellende wandelaars over het landgoed en gaf tekst en uitleg over de planten en dieren die in het gebied rondom Seldenstate voorkomen.

Bij het kasteel stond ook een kraam met boeken van de heemkundekring.

Halderse voorjaarsfeesten muzikaal en druk

Sint-Michielsgestel - De Halderse voorjaarsfeesten op het gelijknamige buurtschap tussen Gestel en Vught op 14 en 15 mei werden drukbezocht. Het bomvolle programma begon op zaterdagavond met de optredens van diverse bands. Zondag volgden een kinderkermis en een vrijmarkt.

Op zaterdag tapte de Project X Band de feesten af met gevarieerde covers. Van Rammstein tot Katy Perry, het kwam allemaal voorbij. De vrijmarkt en bijbehorende mini-kermis werden druk bezocht ondanks de spatjes regen die nu en dan vielen. Ook op zondag viel er te genieten van muziek Oldtimers die rock uit de jaren 60 en 70 speelden.

De organisatie was zoals ieder jaar in handen van carnavalsvereniging De Dors(t) Vlegels. Zij kunnen terugkijken op een wederom geslaagde editie van de Halderse voorjaarsfeesten.

Jaarmarkt Gemonde kent gevarieerd aanbod

Gemonde - Op de Jaarmarkt in Gemonde, traditioneel op tweede pinksterdag, was voor ieder wat wils te koop.

Er was een grote variatie aan stands en marktartikelen waaronder nieuwe en gebruikte goederen. Maar ook kon je er eten en drinken, kleding of decoratie voor in huis aanschaffen. Voetbalvereniging Irene zorgde voor enkele sportieve activiteiten waar jeugd en volwassenen aan mee konden doen.

Dorstige bezoekers van de jaarmarkt legden aan bij het terras van café De Schuif midden op de markt voor een drankje.

'Ga jij het thema 2016-2017 van een passend beeld voorzien? Ontwerpwedstrijd Bokkendonk daagt creatieve Gestelaren uit

Sint-Michielsgestel - Het motto van het openbare carnaval in Bokkendonk in het seizoen 2016-2017 is 'Bokkendonk betovert'. De Fidderaosie Bokkendonk – de overkoepelende organisatie van openbare carnavalsactiviteiten – wil dit thema een mooie en herkenbare uitstraling geven in de vorm van een pakkend beeld. Daarom organiseert de Fidderaosie een ontwerpwedstrijd.

Alle creatieve Bokkendonkers, jong en oud, professionals en amateurs, worden uitgedaagd een visueel beeld te bedenken; een vignet-achtige tekening die het thema 'Bokkendonk betovert' op een passende en aansprekend manier verbeeldt en direct het goede gevoel oproept. De tekening zal in combinatie met het thema gebruikt gaan worden op allerlei communicatie- en informatiemiddelen in het nieuwe seizoen, zoals de website, posters, flyers, het carnavalsblad, maar ook voor nog nader te bepalen promotionele middelen zoals buttons en emblemen.

Het is mogelijk om meerdere ontwerpen in te zenden per persoon. Een onafhankelijke selectiecommissie zal de inzendingen beoordelen en het winnend ontwerp zal gepresenteerd worden op kermiszondag 25 september in de spiegeltent op het Petrus Dondersplein. Dit in het kader van de Gèsselse Kermisfeesten die stichting De Gestelse Pomp en het Gestelse gilde organiseren. De winnaar ontvangt naast oneindig veel roem een leuke attentie en is de eregast van de Fidderaosie op de officiële seizoensopening van het Bokkendonkse carnaval op zaterdag 12 november.

Voorwaarden
De winnende ontwerper stelt zijn werk beschikbaar aan de Fidderoasie en verklaart zich ermee akkoord dat het ontwerp zonder vergoeding gebruikt kan worden op alle communicatiemiddelen die door de Fidderaosie in omloop worden gebracht. De Fidderaosie is een geheel door vrijwilligers gedragen organisatie en heeft niet de financiële middelen een prijzengeld of honorarium beschikbaar te stellen. Daarom wordt deze vraag naar een passend ontwerp breed uitgezet. De Fidderaosie hoopt dat creatieve Bokkendonkers of mensen die Bokkendonk een warm hart toedragen de handschoen willen oppakken zodat er ook echt iets te kiezen is.

Doe je mee? Kun jij het motto 'Bokkendonk betovert' vertalen in een passende illustratie? Tot 30 juni kun je je ontwerp(en) inzenden naar de voorzitter van de Fidderaosie via silvo@kpnmail.nl. Vermeld duidelijk bij je inzending je naam en contactgegevens.

Aandachtspunten voor het ontwerp
De ontwerpen kunnen digitaal aangeleverd worden op formaat 11 bij 8 cm of groter in verhouding tot maximaal passend op A4. Digitale bestanden kunnen onder andere als Adobe illustrator eps, Photoshop eps, jpg, png of tif aangeleverd worden. Maak je een tekening op papier? Stuur hem dan naar Silvo Steenkamer, Esscheweg 40, 5271 NB Sint-Michielsgestel. Bij voorkeur de tekening in zwarte lijnen met volle inkleuring.

Vermakelijk

Een aardige buurman overhandigde me ongeveer een jaar geleden een boekje met de woorden: 'Dat is iets voor jou. Daar kun je vast een column over schrijven.' U weet hoe dat gaat. Ik was het boekje al lang weer vergeten. Soms echter krijg ik een plotselinge aandrang tot het opruimen van de stapel paperassen die ik verzamel om te gebruiken voor mijn schrijfsels. Veel daarvan verdwijnt in de papierafvalbak en raakt daardoor voor eeuwig in de vergetelheid. Gelukkig maar. Ik kan u ook niet overal mee lastig vallen. Maar zie, het boekje met de dubieuze titel 'Het dappere Hollandse leger' ontsnapte aan de versnipperaar. Het is geschreven door een zekere L.H.A. Drabbe in het jaar 1900. Al bladerend en na het hier en daar lezen van enkele stukjes tekst kwam ik tot de ontdekking dat het een zeer vermakelijk boekje is. Het beschrijft op humorvolle wijze, maar edoch ook met keiharde bewoordingen hoe het soldatenleven eruit zag in de tijd dat mijn opa zaliger rond de voorlaatste eeuwwisseling de grenzen bewaakte van het koninkrijk.

Om u daarvan een indruk te geven volgen hier enkele passages waarin verteld wordt hoe de rekruten in die tijd door hun superieuren behandeld werden. Terwijl het reglement ook toen reeds voorschreef dat 'de Koningin wil, dat de soldaten met zachtheid en menslievendheid worden behandeld en dat hun nimmer onrecht worde aangedaan', gaat Sergeant Pook, de 'bulhond' der rekruten, als volgt te keer: 'Ja Plugge, kijk jij me maar aan, lelijke schollebek, heeft je vader ook zo'n smoel?...Geeft-ácht!! Sta stil nou, sta stil vent, wi-je godverdomme wel 's stilstaan, laat die vlieg maar zitte op je neus, al hing d'r 'n olifant aan, dan sta je nóg stil, terúg die linker vlerk, trek je buik in, hei je weer gehobbeld vannacht, hè? Smeerlap!' Even verder schreeuwt Pook: 'Kijk die nummero drie voorste gelid weer, vent je had nooit van je leven uit je vaârs verrekijker motte kruipe, lammeling, wat doe je hier, stom mirakel, as je je weer vergist vreet 'k je op…niet lache, lach as je begrave wordt!' Soldaat Plugge kan blijkbaar niet goeds bij hem doen. Hij scheldt hem verrot: 'Sta godverdomme niet te waggele op je bene, dat doen dronken kraamvrouwen, géén soldate, ben je bebliksemd vent, stil met je kop! Opgepast hoor, geen één mag zich vergisse, jij óók niet Plugge, bliksemse zweetsok…verdubbeld – rotte!!' In het voorwoord zegt Herman Heijermans (in 1900 een beroemde auteur) dat het volgens hem 'niet denkbaar is, dat enige verandering in het militair stelsel, zolang het een groot aantal mannen kazerneert, dresseert, drilt, mishandelt, de militaire toestand verbeteren kan.'

Na lezing van het boekje moest ik onwillekeurig terugdenken aan de beginjaren zestig van de vorige eeuw, de periode van de Koude Oorlog en de Cuba-crisis, waarin ik als soldaat het Vaderland mocht dienen. Gelukkig heeft Heijermans ongelijk gekregen. Er was destijds echt wel wat veranderd. Het kon soms knallen maar in het algemeen werden we als rekruten met wat meer respect behandeld.

Mijn carrière als soldaat was echter weinig succesvol. Al snel had de officier van dienst me gebombardeerd tot een soort kroniekschrijver binnen de stafcompagnie met als taak de oorlogshandelingen tijdens militaire oefeningen op papier te zetten. Toen had men al in de gaten dat ik beter kon omgaan met een schrijfstift dan met een geweer. Daar zat ik dan tijdens militaire oefeningen op een krukje in een Dikke Daf met op de knieën een schrijfmachine die stamde uit de prehistorie. Maandenlang heb ik in La Courtine in Frankrijk (voor de ouderen onder u welbekend) vellen vol getypt over tankbeschietingen, aanvallen van vliegtuigen, oorlogsschermutselingen tussen legeronderdelen, troepenverplaatsingen en zogenaamde doden en gewonden die in het krijgsgewoel te betreuren waren. Het merendeel was nog 'fake' ook. Als uiterst geheime stukken zullen de schrijfsels in de diepe krochten onder het Ministerie van Defensie misschien terug te vinden zijn. De kans is echter groot dat de aan één kant getypte vellen later in financieel krappe tijden als toiletpapier verstrekt zijn. Ik zal het nooit weten. Terugblikkend was mijn soldatenklus in de begin zestiger jaren stom en zinloos werk. Toch vond ik het, zoals het lezen van het boekje 'Het dappere Hollandse leger', ook wel vermakelijk.


Balkum van Toen

Foto: Fidderaosie

Met deze prentbriefkaart kregen mensen 'de groete uit Berlikum'. Deze foto van vóór de Tweede Wereldoorlog bood de ontvangers een beeldig tafereel.

Het gaat om 'De Plaets', het aloude centrum van Balkum met onder andere het oudste monument: de NH-kerk die tijdens de bevrijding in oktober 1944 zwaar werd verwoest. Deze is kleiner herbouwd en is nu de 'Samen-op-weg-kerk'. Rechts van de kerk is het in 1845 gebouwde raadhuis te zien, dat in 1944 ook zwaar werd beschadigd. Het werd van 1948 tot 1983 opnieuw door gemeente-bestuurders en ambtenaren gebruikt. Nu is het een monumentaal woonhuis, dat gedurende enkele jaren ook een trouwlocatie was, voorzien van de naam 'De Plaets'.

Historische Vereniging Berlicum Middelrode

Links van de kerk staat een oud herenhuis, dat in de achttiende eeuw de herberg 'Het Pannenhuis' was. Nu zijn hier Toneeluitgeverij Grosfeld en Grime Service Grosfeld gevestigd.

Maar wie zijn die zo mooi geklede kinderen op de foto? En wie zijn die twee mensen die een kar voortduwen? Wie het weet, mag het zeggen!

De Historische Vereniging Berlicum Middelrode bezit nog veel meer oude foto's zonder gegevens. Kom ze eens bekijken en help mee bij de identificatie.

Contact: secretaris HVBM, janlunenburg@home.nl, telefoon 06-38216420.

40 jaar Vrolijke Trimsters

Foto: Wil Veenman-Oerlemans

Sint-Michielsgestel - Al veertig jaar lang trekken de leden van Damestrimclub de Vrolijke Trimsters uit Sint-Michielsgestel er op donderdagochtend op uit om hun conditie op peil te houden. Weer of geen weer. De club viert dit bijzondere jubileum morgen, op donderdag 19 mei met een feestelijk uitstapje.

Drijvende kracht achter dit initiatief is de Gestelse Ria Verhoeven-van den Brekel. Toen zij ermee startte waren er eigenlijk twee clubjes. Die zijn 40 jaar geleden samen gegaan. Vroeger werkte Ria als badjuffrouw onder meer acht jaar voor zwembad de Zegenwerp, maar daarna volgde zij een opleiding tot sportinstructeur. Bij de trimclub zaten in het begin dan ook veel dames afkomstig van het zwemmen.
Een paar dames zijn al 40 jaar lid, zoals Wies van de Broek en Carolien van den Heuvel-Immens, met haar 82 jaar de oudste van de club.

Foto: DorpsGoed

De dames verzamelen bij gemeenschapshuis De Huif en trekken dan het bos in. De club is nu gesplitst in twee groepen, de ene groep trimt en doet oefeningen onder leiding van Ria, de andere groep maakt een lekkere wandeling in het Gemeentebos of Zegenwerp. Na afloop komen de twee groepen weer samen in de Huif en wordt nog even nagepraat onder het genot van een kop koffie.

DorpsGoed op bezoek in Parkhagen

Sint-Michielsgestel - De lokale politieke partij DorpsGoed gaat aanstaande zaterdag 21 mei op bezoek in de wijk Parkhagen. Van 10.00 uur 's morgens tot 12.00 uur 's middags zullen diverse leden van de partij in de wijk aanwezig zijn om van de nieuwe bewoners te horen hoe de ervaringen zijn met het wonen op deze mooie plek in Sint-Michielsgestel.

Het bezoek wordt voorafgegaan door een uitnodiging en een vragenlijst die huis aan huis in de relatief nieuwe wijk verspreid wordt. Fractievoorzitter Mariska Sturkenboom: "Deze bijzondere wijk werd ontwikkeld in de tijd dat DorpsGoed deel uitmaakte van het Gestelse college, om die reden was de partij zeer nauw betrokken bij de totstandkoming van deze wijk. Wij vinden dat je dan ook betrokken moet blijven bij deze wijk na realisatie. Vandaar dus dit gesprek met de bewoners van deze buurt. Wij horen graag van hen wat hun ervaringen zijn met het wonen in deze qua opzet ongewone wijk."

Interesse in kwaliteit van wonen
Door vooraf een vragenlijst te verspreiden wil DorpsGoed de bewoners prikkelen om na te denken over hun woonervaringen tot nu toe. "We zijn niet alleen geïnteresseerd in hun ervaringen in de wijk, maar ook met het dorp Sint-Michielsgestel en de gemeente in zijn algemeenheid," aldus Sturkenboom.

Iedereen die interesse heeft om met diverse leden van DorpsGoed in gesprek te gaan, is zaterdag van harte welkom. Voor degenen die een vragenlijst in de bus hebben gekregen en deze inleveren, ligt een kleine verrassing klaar. Uiteraard is er ook koffie, thee en fris in de partytent van DorpsGoed. Heb je vragen over deze actie of over DorpsGoed zelf, neem dan contact op met Mariska Sturkenboom m.sturkenboom@kpnmail.nl.

Goedbezochte bijeenkomsten over vluchtelingen in gemeente Sint-Michielsgestel

Izaline Calister.

Sint-Michielsgestel - Op de drie bijeenkomsten woensdagavond waarbij de gemeente met de inwoners in gesprek ging over de opvang van vluchtelingen in Sint-Michielsgestel, Berlicum/Middelrode en Den Dungen kwamen zo'n 180 belangstellenden af. Op de bijeenkomsten werd inwoners onder andere gevraagd naar mogelijke opvanglocaties voor vluchtelingen binnen de gemeente.

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft een achterstand in te halen op de taakstelling vanuit de provincie wat de opvang van vluchtelingen betreft. Dit betekent dat de gemeente op korte termijn aan de slag gaat met de input. De aanwezigen noemden verschillende locaties voor mogelijke opvang, waarbij vooral leegstaande gebouwen zoals winkelpanden of schoollokalen werden aangedragen.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de bereidheid om mee te helpen opvallend was: "Individuele inwoners, maar ook buurtverenigingen geven aan dat zij klaar staan om nieuwe inwoners te helpen en wegwijs te maken."

Meer informatie over vluchtelingen is te vinden op www.sint-michielsgestel.nl/vluchtelingen. Inwoners van de gemeente met vragen, ideeën en suggesties kunnen een e-mail sturen naar welkominsmg@mijngemeentedichtbij.nl.

Er mag gedanst worden op TOG Latin Nights in Berlicum

Berlicum – Een swingende avond vol zwoele zomermuziek. Dat is wat het Latin Nightsconcert van de Berlicumse harmonie TOG belooft te worden. Komende zaterdag slaat het 50-koppige orkest onder leiding van dirigent Jan Gerrit Adema de handen ineen met zangeres Izaline Calister. Samen gaan zij voor een onvergetelijk avond zorgen.

"Het wordt een heel gaaf concert omdat het zo afwisselend is", zegt Esther van der Voort van de Berlicumse harmonie. "We spelen bijvoorbeeld een bewerking van het nummer 'De lucht zit nog vol dagen' van Gerard van Maasakkers." Commissielid Maaike van der Heijden vult haar aan: "Dat nummer is speciaal voor dit concert gearrangeerd in een Latin-stijl. Izaline zong dat nummer samen met Carl Kraayenhof al eerder voor Koning Willem Alexander en Koningin Maxima. Dat is toch niet niks." Het concert duurt ongeveer anderhalf uur (zonder pauze). Tijdens het concert is er een (kleine) dansvloer waar de mensen die niet stil kunnen blijven zitten mogen dansen. Ook na afloop kan er in de foyer gedanst worden.

Izaline
Izaline Calister is deze avond de gast van harmonie TOG. De Curaçaos-Nederlandse zangeres en liedschrijver zingt een mengeling van jazz met traditionele Curaçaose muziek. Ze zong aanvankelijk alleen in haar moedertaal, het Papiaments. Haar muziek bestaat uit ritmes van Curaçao, ballads en dance-songs die ze zelf heeft gecomponeerd of bewerkt. Calister heeft ook met andere artiesten opgetreden en maakte verschillende tournees door Nederland.

Uitdaging
Voor harmonie TOG was het instuderen van de muziek een stevige klus. "Latin muziek is zeker zo lastig als klassieke muziek", zegt Riadne van der Leeden. "We zijn in februari aan het programma begonnen. De muziek zit er nu goed in en we gaan er een heel swingend concert van maken!".

Kaartjes voor het concert losten 12,50 euro en zijn te bestellen via www.durpsherd.nl.

Man met 77 dagen openstaande celstraf aangehouden

Den Dungen - De politie heeft vorige week woensdag in Den Dungen een man in zijn woning aangehouden omdat hij nog 77 dagen celstraf open had staan. Dit meldt de politie op Twitter. Volgens de wijkagenten was de man 'not amused' met de aanhouding.

"Het kwam hem slecht uit en lag vooral niet aan hem", zo liet de politie weten. De politie hield de man aan de hand van een signalement aan en wil desgevraagd niets zeggen over het feit waarvoor de man een celstraf kreeg opgelegd.

Foto: Dorpsgoed

DorpsGoed: WMO geld besteden aan de zorg!

Meer dan een jaar zijn we onderweg met de vernieuwingen in de zorg. Nog steeds houdt het veel mensen bezig. Mensen die zorg nodig hebben, mensen die zorg verlenen, maar ook de gemeente en de politiek. En dan draait het vaak om geld, veel geld.

Het eerste jaar

Uit voorzichtigheid is terughoudend zorg aangeboden, de gemeente wist immers niet precies hoe de nieuwe situatie financieel uit zou pakken. Nu blijkt dat er geld over is. En wat DorpsGoed betreft blijft dat geld ook gewoon beschikbaar voor de zorg. Niet om er financiële gaten mee te dichten die elders zijn ontstaan.

Verbijsterd

DorpsGoed is verbijsterd dat geld dat over is van de WMO gebruikt wordt om de wijkmakelaar 'iets' van te laten doen. Er zijn mensen in onze gemeente die meer zorg nodig hebben. Er zijn organisaties die nog betaald moeten krijgen voor al lang geleden geleverde diensten. Er zijn thuiszorgmedewerkers die ontslagen zijn, omdat hun organisatie failliet is door de wurgcontracten met verschillende gemeentes. Dan kan het overschot in de WMO toch niet nu al weer voor allerlei andere sociale projecten worden bestemd?

Discussie

De discussie over onze zorg en de kwaliteit daarvan in de gemeente Sint-Michielsgestel willen we eerst voeren, voor we het geld al weer uitgeven aan andere zaken.

Heeft u een mening over de zorg in Sint-Michielsgestel? Laat het ons weten. Samen met u kunnen we de gemeente laten zien hoe het gesteld is met de zorg in onze gemeente.

Contact

U kunt op verschillende manieren met ons in contact komen. We zijn 21 mei tussen 10 en 12 uur in de wijk Parkhagen in Sint-Michielsgestel. Fractieleden en bestuursleden van DorpsGoed zijn daar aanwezig om met u in gesprek te gaan. U kunt naar onze openbare achterbanvergadering komen die we elke maand houden. De eerstvolgende is op 1 juni in De Litserborg. Vanaf 20.00 uur bent u welkom. Natuurlijk kunt u ook een e-mail sturen. Doet u dat dan naar m.sturkenboom@kpnmail.nl.

Mijn Mooi Gestel: Hans van Doorn

Foto: Hans van Doorn

Tijdens een van zijn tochten door de Gemeente Sint-Michielsgestel maakte onze fotograaf Hans van Doorn deze mooie foto in Berlicum.Wil jij jouw foto ook in DeMooiGestelKrant terug zien? Mail jouw foto dan naar redactie@demooigestelkrant.nl en maak kans op een Toon Vertier cheque voor een Solextour voor zes personen.


Fietsestafette 50 jaar D66

Sint-Michielsgestel - De landelijke D66-jubileum Fietsestafette arriveert aanstaande vrijdagochtend 20 mei in Sint-Michielsgestel. In dat weekend worden in alle provincies door D66 fietsestafettes gehouden, inclusief mobiele tentoonstelling, ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van D66.

De fietskaravaan bezoekt in Sint-Michielsgestel de waterkrachtcentrale-in-aanbouw bij de stuw in de Dommel. De waterkrachtcentrale Dommelstroom is een prachtig lokaal duurzaam initiatief van Jan Taks, die uitleg geeft, en zijn zoon Bram. Er is ook steeds meer te zien, want de voorbereidingen voor de bouw zijn twee weken geleden gestart.

De fietskaravaan arriveert rond 9.40 uur vanuit Den Bosch. Maar je bent ook zonder fiets van harte welkom om te komen kijken. De stuw is het makkelijkst te bereiken via de Schijndelseweg, via het zijpad ter hoogte van de huisnummers 26-28. Meer informatie vind je op www.dommelstroomdelen.nl, sintmichielsgestel.d66.nl.


Aangevraagde omgevingsvergunning
17-05 Hoogstraat 59, Berlicum
17-05 Volley 16, Den Dungen
17-05 Venkant 4, Sint Michielsgestel
17-05 Vaart 24, Sint-Michielsgestel
17-05 Grinsel 77, Den Dungen
17-05 Basket 33, Den Dungen

Melding Kanaalfeest
17-05 Nijvelaar, Berlicum

Verleende omgevingsvergunning
17-5 Seringenlaan 18, Sint-Michielsgestel
17-05 Pastoor van den Boomstraat 77, Berlicum
17-05 Papaverstraat 31, Sint-Michielsgestel
17-05 Heikantsehoeve 60, Berlicum
17-05 Haanwijk 5, Sint-Michielsgestel
17-05 Groenstraat 12, Berlicum
17-05 Grinsel 81B, Den Dungen
17-05 Gagellaan 4, Sint-Michielsgestel
17-05 Azaleastraat 20, Sint-Michielsgestel

Vaststelling bestemmingsplan
12-05 'Den Dungen/Maaskantje'

Bridgeclub Gemonde

Uitslagen 10 mei
A-lijn: J. Sanders & J. vam de Heuvel 67,56% 2. T. van Lieshout & G. van Oirschot 60,71% 3. J. & S. Kastelijn 56,85% 3. J. van Grinsven & J. Steenbakkers 56,85% 4. G. van de Meerendonk & F. van Roy 56,55% 5. E. Dekkers & T. Schellekens 56,55% 6. R. van de Laar & F. van de Schans 55,06% 7. C. Burgerhof & F. van Esch 50,48% 8. H. van Heeswijk & S. Kerkhof 50,30% B-lijn: 1. M. Brusselers & M. Smulders 67,50% 2. W. Huijberts & B. Thomassen 65,36% 3. D. van Denken & M. Groenendaal 65% 4. H. Schellekens & R. Steenbakkers 63,07% 5. T. Brouwers & Th. Verbruggen 62,81% 6. R. Prinsen & P. Strik 55,78% 7. A. van de Helm & A. Schellekens 55,47% 8. G. van Grinsven & M. Heijmans 55,21% 9. M. van de Donk & H. Vugts 54,17%

Uitslagen V.V. Irene 11 mei
Jeugd 18.30 uur V.V. Irene F3-Blauw Geel '38 / Jumbo F19        1-0
Jeugd 19.30 uur V.V. Irene B1-Oranje Zwart Helmond B1        Afgelast
Donderdag 12 mei
Jeugd 19.30 uur V.V. Irene A1-TOP A2        5-2
Senioren 19.00 uur Blauw Geel '38 / Jumbo 5-V.V. Irene 2        3-4
Zaterdag 14 mei
Jeugd 14.45 uur V.V. Irene B1-Milheezer Boys B1        6-1
Zaterdag 14 mei
Senioren 16.00 uur V.V. Irene 3-UDI '19 / Beter Bed 15        4-0
Maandag 16 mei
Senioren 14.30 uur RKGSV 1-V.V. Irene 1        9-1

Programma V.V. Irene
Donderdag 19 mei
Senioren19.00 uur V.V. Irene 2-DVG 4
Zaterdag 21 mei
Senioren14.45 uur V.V. Irene B1-Lierop B1


Meisjes B1 SCI derde keer in successie kampioen

Foto: SCI

Sint-Michielsgestel - Zaterdag zijn de Meisjes B1 van SCI voor de derde keer op rij kampioen geworden, een unieke en bijzondere prestatie. Het kampioenschap was geen zekerheid; met nog twee wedstrijden te gaan waren er met BLC (Den Bosch) en Baardwijk (Waalwijk) nog drie ploegen in de race voor de titel in de tweede klasse.

Achterste rij: Ben Voets (coach), Roma van der Wijgert, Daniëlle Korsten, Cloé Jacob, Mare Scheffer, Femke van Erp, Britt Voets, Anouk Kocken, Duncan Elliot (coach). Voorste rij: Jealy van den Aker, Pleun Verhoeven, Pip Minkels, Lois Elliot, Puck van Buuren. Issa van Kessel ontbreekt op de foto. Foto: Michel Verhoeven
Foto: SCI
Foto: SCI

Afgelopen woensdag werd in de avondwedstrijd met een klinkende 3-5 overwinning BLC in eigen huis verslagen, waarna Baardwijk nog de enige overgebleven concurrent was. De laatste competitieronde werd een rechtstreekse confrontatie tussen de twee kampioenskandidaten. SCI ging met een beter doelsaldo (+10 tegen +4) het duel in en mocht dus met minder dan drie doelpunten verliezen. Het werd een bloedstollend duel waarbij om elke meter en bal werd gestreden.
Baardwijk kwam aan het eind van de eerste helft op gelukkige wijze, maar verdiend op 1-0. De tweede helft ging het meer gelijk op. In het begin waren de kansen nog voor Baardwijk, dat dan ook op een 2-0 voorsprong kwam. Maar op het moment dat Baardwijk dacht toe te slaan, liet keepster Femke van Erp haar klasse zien. Twee keer in een een-op-een situatie bleef zij de rust zelve en voorkwam de 3-0. Daarna keerde de wedstrijd en kreeg SCI de beste kansen (schot op de paal en schot net voorlangs). Het gevecht eiste zijn tol en blessurebehandelingen waren noodzakelijk. De spanning bleef tot het einde, maar na zes minuten extra tijd klonk het verlossende eindsignaal. Dolgelukkig vielen de meiden en hun coaches elkaar in de armen.In Sint-Michielsgestel stond de platte kar gereed voor de trotse meiden. Met muziek, hapjes en drankjes maakten zij een triomftocht door het dorp.

Kabouterclinic en Vriendinnendag bij SCI

Sint-Michielsgestel - Aanstaande zaterdag 21 mei organiseert voetbalclub SCI voor de tweede keer een kabouterclinic, waarbij kinderen van 3 en 4 jaar spelenderwijs kennis kunnen maken met de voetbalsport en met de vereniging. Aansluitend is er voor de vierde keer de voetbal vriendinnendag voor meisjes en meiden die eens een balletje willen trappen bij SCI.

Vorig seizoen is SCI gestart met het kaboutervoetbal.Onder enthousiaste begeleiding hebben de jonge voetballertjes van 3 en 4 jaar oud, 5- en 6-jarigen stromen binnen het reguliere mini F-voetbal bij SCI in, al wekelijks op spelenderwijs kunnen genieten van deze sport. En niet alleen de kinderen genieten. Ook de ouders en andere belangstellenden staan met een grote glimlach langs het veld.
Zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur mogen jongens en meisjes van 3 en 4 jaar oud het veld betreden.

SCI heeft veel aandacht besteed aan meiden van 6 tot en met 18 jaar oud. En met resultaat. Momenteel is de vereniging actief met een damesteam, een meisjes B-team, een meisjes C-team, een meisjes E-team en zelfs een meisjes F-team. Ook voetbalt nog een aantal meiden in de jongensteams. Regelmatig worden SCI speelsters door de KNVB geselecteerd.
Van 12.00 tot 13.30 uur kunnen zaterdag de meisjes van 6 tot en met 12 jaar hun voetbaltalent ontdekken, van 13.30 tot 15.00 uur is het de beurt aan de meiden van 13 tot en met 18 jaar oud.

Bij SCI worden alle voetballers begeleid door ervaren coaches/trainers die ondersteund worden door de club. Door de goede en nauwe contacten bij de KNVB kunnen zij ook gebruik maken van hun expertise.
Ook enthousiaste ouders en andere personen die een handje mee willen helpen zijn van harte welkom bij SCI.

Vooraf inschrijven voor zowel de kabouterclinic als de vriendinnendag is niet nodig. Aan deelname zijn ook geen kosten verbonden. Uiteraard dienen deelnemers wel zelf hun sportkleren en -schoenen mee te nemen. Je vindt SCI op sportpark Heidelust, Theereheide 5 in Sint-Michielsgestel. Wil je meer informatie, neem dan contact op met Ronnie van Orsouw, ronnovo@hotmail.com.

DMX wedstrijd bij MC Lidu

Den Dungen - Aanstaande zondag 22 mei organiseert MC Lidu onder toezicht van de KNMV op haar terrein aan de Bosscheweg in Den Dungen een DMX wedstrijd. Dit soort wedstrijden is bedoeld voor vrijetijdsrijders, die in een gezellige en ontspannen sfeer een competitie rijden in, in dit geval, district Zuid.

Er zullen zondag diverse klassen aan het starthek verschijnen, waaronder MX 50cc Kleine wielen (vanaf 5 jaar), de MX1/2 (vanaf 13 jaar) en natuurlijk de Veteranen (vanaf 40 jaar). Een zeer gevarieerde groep enthousiaste crossers die ieder op eigen niveau gaan strijden voor de hoogste podiumplaats.

Voorafgaande aan deze wedstrijd organiseert MC Lidu op zaterdag een clubwedstrijd, waarbij de clubleden hun tweede wedstrijd verrijden. In oktober zal bekend zijn wie dit jaar met de grootste beker naar huis gaat. Tijdens de clubwedstrijd zijn ook de rijders van de TM Cup (klasse met uitsluitend motoren van het merk TM) en Motorsport Vereniging 'De Natte Zuiger' te gast op het Dungense circuit. Zij zullen ieder twee manches voor hun kampioenschap rijden.

Het beloven twee prachtige, bomvolle motorsportdagen voor MC Lidu te worden. Zowel op zaterdag als zondag zullen de trainingen om 9.30 uur starten. De club is voor deze dagen nog op zoek naar vrijwilligers. Dat varieert van kassa (vrije bijdrage) tot werkploeg en vooral mensen die op zondag (en zaterdag) als BaCo (BaanCommissaris) mee zorg willen dragen voor de veiligheid op het circuit. De vereniging zal zorgen voor een gedegen uitleg van het gebruik van de vlaggen.

Ben jij 16 jaar of ouder, houd je van snelheid, zand en heb je geen zin om op zaterdag en zondag op de bank te zitten, meld je dan aan via ledenadministratie@mclidu.nl. De club zal je op beide dagen voorzien van een hapje en een drankje.

Jan Verhoeven van JC Berlicum pakt brons op internationaal KAIZEN toernooi

Jan Verhoeven op de derde plaats (tweede van rechts). Foto: JudoClub Berlicum

Echt/Berlicum - Jan Verhoeven van JudoClub Berlicum veroverde afgelopen zaterdag in Echt een derde plaats in zijn klasse op het internationale KAIZEN toernooi. Aan dit toernooi namen judoka's deel uit verschillende landen waaronder België, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en natuurlijk Nederland.

Na enige vertraging kon Gestelaar Jan Verhoeven zijn eerste partij aanvangen tegen de Duitse judoka Patrice Budka. Jan wist met een lage schouderworp een ippon te scoren en kon door naar de volgende ronde. Tussen de rondes waren er verschillende technische problemen waardoor hij lang moest wachten, maar Jan ging overtuigend verder en verwees ook Bastiaan Ophuizen naar de herkansingen. De derde partij verloor hij van Nicky Franssen, de latere kampioen.

In de herkansing won Jan van Jens Orie met een lage schouderworp. De laatste partij scoorde hij een ippon met een sankaku tegen de Belg Ward Houthoofd en stelde zo zijn derde plaats veilig.

35+ FIT-invitatietoernooi bij Thadia

Sint-Michielsgestel - Dit jaar organiseert tennisvereniging Thadia een 35+FIT-invitatietoernooi waar iedere tennisser, die 35 jaar of ouder is, aan mee mag doen. De bedoeling is dat deelnemers van buiten de club met deelnemers van binnen de club dubbels vormen. Het is hierbij niet belangrijk of ze zelf lid zijn van een tennisvereniging of niet; iedereen is welkom.

De koppels worden op sterkte ingedeeld in poules en spelen dan ook meerdere wedstrijden. De poulewinnaars strijden vervolgens om de eerste, tweede en derde plaats.

Het toernooi wordt gehouden van maandag 13 tot en met zaterdag 18 juni. Inschrijven is slechts voor één onderdeel mogelijk: DD, HD of GD. De kosten hiervoor bedragen 6 euro per persoon. Tot 5 juni kunnen deelnemers zich aanmelden op www.toernooi.nl . Diegenen die geen bondsnummer hebben, kunnen als nummer '12345678' invoeren.

Meer informatie nodig? Stuur dan een mailtje naar fit35plustoernooi@gmail.com.

8 / 8

D H E T S E J S R A A K G M Q E
B R U I L O F T M A B S S T W N
S E P S S E V E R X K S H O R I
U Y H H C E S D D E W C N P E T
I H R F H F B K R A E Y F S R A
K A V O U E F S A R L E R A S G
E U G N I R E M E B E O A O C U
R O A E M N R G C S F T C Y R O
S H N O T R A A T L E T R O W N
L C L C A N S L A G R O O M H T
O N E I A A L V I A P G U G U C
E O P Z R B O T E R K O E K E T
W M P A T E R K R A W K A G S R
M G A D R A A J R E V L O K E A
Q U I C H E E S E C A K E M X A
E N S O O F E G Y H E Y U E D T

Zaterdag 21 mei

Harmonie TOG organiseert 'Latin Nights'
20.15 uur, Den Durpsherd, Kerkwijk 61, Berlicum

Zondag 22 mei

Fietsgroep Den Dungen op stap
09.00 uur, Dorpshuis De Litserborg, Litserstraat 2, Den Dungen

Districtwedstrijd The Whoopers
12.00 uur, Groenstraat 14e, Berlicum

23-26 mei

36ste wandelavondvierdaagse Sint-Michielsgestel
Start vanaf 18:00 uur, Audiologisch Centrum Kentalis, Theerestraat 42, Sint-Michielsgestel

Maandag 23 mei

Informatieavond over zonnepanelen
19.45 uur, Café/Zaal Kloosterzicht, Sint Lambertusweg 95, Gemonde

Informatieavond zelfstandig in je eigen (huur) huis blijven wonen
20.00 uur, Dorpshuis De Litserborg, Litserstraat 2, Den Dungen

Dinsdag 24 mei

Inloopochtend Heemkundekring De Plaets
09.00 uur, Den Durpsherd, Kerkwijk 61, Berlicum

Vrije zomerdrives bij de Berlicumse Bridgeclub BBC
19.00 uur, Herberg De Gouden Leeuw, Hoogstraat 64, Berlicum

Bridge Club Seldensate
20.00 uur, Den Durpsherd, Theaterzaal, Kerkwijk 61, Berlicum

Woensdag 25 mei

Ontmoeting voor dementerenden en hun mantelzorgers
10.30 uur, Ontmoetingscentrum De Huif, Hortensiastraat 2, Sint-Michielsgestel

Start workshop 'koken met kruiden' ?
18.00 uur, Kookstudio, Runweg 11b, Berlicum

Informatieavond over zonnepanelen
19.45 uur, Ontmoetingscentrum De Huif, Hortensiastraat 2, Sint-Michielsgestel

Zaterdag 28 mei

Eucharistieviering ter ere van het jubileum van Pastoor van Beurden mmv Triangel en Crescendo
18.30 uur, Heilige Jacobus de Meerdere, Heilig Hartplein 1, Den Dungen

Na de eucharistieviering: zomeravondconcert door Harmonie Wilhelmina
+/- 20.30 uur, Pastorietuin, Grinsel 1, Den Dungen

Zondag 29 mei

Feestelijke eucharistieviering mmv het Gemend Koor
10.00 uur, Heilige Jacobus de Meerdere, Heilig Hartplein 1, Den Dungen

Kunst-en Cultuurevenement "3 in 1"
11.00 uur, Partis, Seminarielaan 3,Sint Michielsgestel

Rommelmarkt
11.00 uur, Dorpshuis Litserborg, Litserstraat 2, Den Dungen

Receptie voor Pastoor van Beurden
11.30 uur, Pastorietuin, Grinsel 1, Den Dungen

Kindercircus Jacona
14. 30 uur, Den Durpsherd, Kerkwijk 61, Berlicum

Dinsdag 31 mei 2016

Inloopochtend Heemkundekring De Plaets
09.00 uur, Den Durpsherd, Kerkwijk 61, Berlicum

Vrije zomerdrives bij de Berlicumse Bridgeclub BBC
19.00 uur, Herberg De Gouden Leeuw, Hoogstraat 64, Berlicum

Bridge Club Seldensate
20.00 uur, Den Durpsherd, Theaterzaal, Kerkwijk 61, Berlicum

Woensdag 1 juni

Dorpstafel Gemonde
10.00 uur, De Kei, Sint Lambertusweg 101, Gemonde

Vrijdag 3 juni

Filmavond
20.00 uur, Litserborg, Litserstraat 2, Den Dungen

Zaterdag 4 juni

Spiritueel centrum Benedicta organiseert inspiratiebeurs
10.00 uur, Benedicta, Zegenwerp 1b, Sint-Michielsgestel

Eucharistieviering met de Jacobsingers
18.30 uur, Kerk H. Jacobus de Meerdere, H. Hartplein 1, Den Dungen

5-8 juni

Dungense Kermis
Bosscheweg tussen de Korte Donksestraat en de Litserstraat, Den Dungen

Zondag 5 juni

Dansmiddag 'De Sfeer van Weleer'
14.00 uur, Ontmoetingscentrum de Litserborg, Litserstraat 2, Den Dungen

Dinsdag 7 juni

Inloopochtend Heemkundekring De Plaets
09.00 uur, Den Durpsherd, Kerkwijk 61, Berlicum

Vrije zomerdrives bij de Berlicumse Bridgeclub BBC
19.00 uur, Herberg De Gouden Leeuw, Hoogstraat 64, Berlicum

Bridge Club Seldensate
20.00 uur, Den Durpsherd, Theaterzaal, Kerkwijk 61, Berlicum

taart
baksel
feest
verjaardag
bruiloft
nagerecht
kaarsjes
schuimtaart
nougatine
appel
chocolade
aardbeien
kwark
monchou
kersen
mokka
slagroom
suiker
boterkoek
meringue
cheesecake
worteltaart
vlaaien
hartigetaart
quiche